W czwartą Niedzielę Wielkanocną, zwaną Niedzielą Dobrego Pasterza, będziemy obchodzić 54. Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W tym dniu wierni modlą się w intencji powołań do życia kapłańskiego, konsekrowanego i misyjnego, rozważają też papieskie orędzie przygotowane na ten czas. Niedziela Dobrego Pasterza rozpoczyna Tydzień Modlitw o Powołania.

– Bez nieustannej i kontemplacyjnej modlitwy nigdy nie będzie duszpasterstwa powołaniowego ani też misji chrześcijańskiej. W związku z tym trzeba zasilać życie chrześcijańskie przez słuchanie Słowa Bożego, a przede wszystkim dbać o osobistą relację z Panem w adoracji eucharystycznej, będącej uprzywilejowanym <<miejscem>> spotkania z Bogiem – wskazuje Ojciec Święty Franciszek w tegorocznym orędziu na Światowy Dzień Modlitw o Powołania. W przesłaniu zatytułowanym „Pobudzeni Duchem Świętym na misje” podkreśla, że  podstawą misji głoszenia Ewangelii jest ufność i otwarcie się „na ciche działanie Ducha Świętego”.

Słowa Papieża przytacza delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. powołań bp Marek  Solarczyk we wstępie do materiałów na tegoroczny Tydzień Modlitw o Powołania. Zostały one przygotowane przez Krajową Radę Duszpasterstwa Powołań, która jest organem Konferencji Episkopatu Polski i rozesłane do każdej parafii.

– Niech najbliższy tydzień będzie czasem zjednoczenia w modlitwie wszystkich wiernych, którzy z wiarą będą powierzali Dobremu Bogu intencje każdego człowieka, który rozeznaje swoje powołanie i pragnie z odpowiedzialnością wypełnić misję, zawierzoną mu przez Boga – zachęca bp Marek  Solarczyk.  Podkreśla, jak ważne jest, abyśmy naszą wiarę przeżywali z odpowiedzialnością, „a nieustannie ją pogłębiając, stawali się jej świadkami dla bliźnich”. Jak zauważa bowiem, to we wspólnocie wiary „młodzi ludzie kształtują swoje życie”.

Tydzień Modlitw o Powołania zakończy pielgrzymka rodzin osób powołanych i osób wspierających powołania na Jasną Górę. Pielgrzymka tradycyjnie już odbywa się w drugą sobotę maja. Tym razem przypada ona 13 maja.

>>Program pielgrzymki

Światowy Dzień Modlitw o Powołania to inicjatywa papieża Pawła VI, który w odpowiedzi na spadek powołań do stanu kapłańskiego i życia zakonnego postanowił, by jedna z niedziel okresu wielkanocnego była przeznaczona właśnie na modlitwę o powołania. Po raz pierwszy Dzień Modlitw o Powołania był obchodzony 12 kwietnia 1964 r. Niedziela Dobrego Pasterza to również święto patronalne Papieskiego Dzieła św. Piotra Apostoła. Dzieło wspiera powołania misyjne m.in. poprzez akcję AdoMIS, która zachęca do adopcji misyjnych seminarzystów.

BP KEP

Zobacz też:
>>Orędzie Ojca Świętego Franciszka

>>Słowo delegata KEP ds. powołań bp. Marka Solarczyka
>>Świadectwa osób konsekrowanych (tekst)
>>Świadectwa osób konsekrowanych (wideo)
>>Statystyki za rok 2016
>>Diecezjalne seminaria duchowne (statystyki)
>>Blisko 3,4 kleryków przygotowuje się do kapłaństwa

Posłuchaj:


Zdjęcie ilustracyjne: Waldemar Wylegalski