Projekt Kongresu Kultury i edukacja przyszłych księży to najważniejsze tematy poruszone podczas spotkania Rady KEP ds. Kultury i Dziedzictwa Kulturowego. Miało one miejsce w poniedziałek, 29 października, w Sekretariacie Konferencji Episkopatu Polski w Warszawie. Obradom przewodniczył bp Michał Janocha. 

„Powszechna epidemia kiczu sprawia, że mówimy Odwieczną Prawdę i głosimy Dobro językiem pozbawionym Piękna” – powiedział bp Michał Janocha, biskup pomocniczy archidiecezji warszawskiej i przewodniczący Rady KEP ds. Kultury i Ochrony Dziedzictwa Kulturowego po zakończeniu spotkania tego gremium. Bp Janocha podkreślił potrzebę edukacji księży w zakresie kultury i sztuki oraz kształtowania ich wrażliwości estetycznej.

Jak zrelacjonował, podczas obrad omawiano plany zorganizowania Kongresu Kultury, który miałby odbyć się w przyszłym roku. Bp Janocha poinformował też, że Stowarzyszenie Muzeów i Skarbców Kościelnych Ars Sacra uzyskało osobowość prawną.


Zdjęcia:
Spotkanie Rady ds. Kultury - 29 X 2018

BP KEP

BRAK KOMENTARZY