Siedmiu biskupów wzięło udział 13 lutego 2018 r. w spotkaniu metropolitalnym w rezydencji arcybiskupów poznańskich. Przewodniczył mu arcybiskup Stanisław Gądecki, metropolita poznański. Do metropolii poznańskiej należy archidiecezja poznańska i diecezja kaliska.

Oprócz poznańskich biskupów pomocniczych – Grzegorza Balcerka i Damiana Bryla oraz biskupa seniora Zdzisława Fortuniaka – w roboczym spotkaniu wziął udział biskup Edward Janiak, ordynariusz kaliski oraz kaliscy biskupi seniorzy Stanisław Napierała i Teofil Wilski. Omawiano m.in. kwestie związane z wprowadzeniem w poznańskim seminarium roku propedeutycznego dla kandydatów do kapłaństwa.

W trosce o lepszą formację kandydatów do kapłaństwa z dniem 1 października abp Gądecki rozszerzył formację w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu o okres propedeutyczny, który będzie trwał rok. Od 2018 r. przygotowanie do przyjęcia święceń kapłańskich będzie trwało więc w archidiecezji poznańskiej siedem lat. Formacja kleryków podczas roku propedeutycznego odbywać się będzie w domu seminaryjnym w Nadziejewie,  kilkadziesiąt kilometrów od Poznania. Następnie klerycy rozpoczną studia w Arcybiskupim Seminarium Duchownym w Poznaniu i na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.

za: www.archpoznan.pl/KAI

>>Więcej o roku propedeutycznym w archidiecezji poznańskiej

BRAK KOMENTARZY