W siedzibie Komisji Episkopatów Wspólnoty Europejskiej (COMECE) w Brukseli 17 stycznia miało miejsce spotkanie sekretarzy generalnych Konferencji Episkopatów Krajów Unii Europejskiej. Konferencję Episkopatu Polski reprezentował zastępca sekretarza generalnego ks. prał. Jarosław Mrówczyński.

Jak wyjaśnia ks. prał. Jarosław Mrówczyński, spotkanie sekretarzy generalnych Konferencji Episkopatów Krajów Unii Europejskiej to doroczne spotkanie organizacyjne mające na celu wymianę myśli i koordynację współpracy konferencji narodowych krajów Unii Europejskiej.

Głównymi tematami obrad były m.in. współpraca i sposób komunikacji poprzez media, a także sposoby rozwiązywania na poziomie narodowych konferencji kwestii ochrony danych osobowych w związku z rozporządzeniem Unii Europejskiej, które zaczęło obowiązywać w maju 2018 r.

 Podejmowane były również tematy dotyczące spraw prawnych oraz najbliższych zmian związanych z wyborami do Parlamentu Europejskiego.

Spotkania sekretarzy generalnych Konferencji Episkopatów Krajów Unii Europejskiej organizowane są co roku w okolicach stycznia w Brukseli. Raz w roku spotykają się również sekretarze generalni Konferencji Episkopatów całej Europy, którego organizatorem jest Rada Konferencji Biskupich Europy (CCEE). Spotkania takie odbywają się w jednym z krajów europejskich.

COMECE (Commissio Episcopatuum Communitatis Europensis) skupia przedstawicieli episkopatów katolickich 28 krajów członkowskich Unii Europejskiej. Siedzibą Komisji jest Bruksela.

BP KEP

Zobacz też:
>> COMECE

BRAK KOMENTARZY