Sprawozdanie z działalności Kościelnego Inspektora Ochrony Danych za okres od 7 czerwca 2019 r. do 5 czerwca 2020 r.

29-11-2020
0
2280

Zgodnie z art. 39 Dekretu ogólnego w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w Kościele katolickim wydanym przez Konferencję Episkopatu Polski, w dniu 29 czerwca 2020 r., podczas 386. Zebrania Plenarnego w Częstochowie, na podstawie kan. 455 Kodeksu Prawa Kanonicznego, w związku z art. 18 Statutu Konferencji Episkopatu Polski, po uzyskaniu specjalnego zezwolenia Stolicy Apostolskiej z dnia 3 czerwca 2017 r. przedkładam Konferencji Episkopatu Polski sprawozdanie roczne z działalności Kościelnego Inspektora Ochrony Danych oraz przekazuję je do publikacji w „Aktach Konferencji Episkopatu Polski”. 

Sprawozdanie z działalności Kościelnego Inspektora Ochrony Danych za okres od 7 czerwca 2019 r. do 5 czerwca 2020 r. (PDF)

BRAK KOMENTARZY