Święcenia biskupie w Przemyślu

14-05-2013

W święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, 20 maja, w archikatedrze przemyskiej odbędzie się uroczystość święceń biskupich ks. Stanisława Jamrozka. Sakry udzieli mu metropolita przemyski abp Józef Michalik.

1302

„Czcigodny ojcze, święta Matka, Kościół katolicki, prosi, abyś księdza Stanisława Jamrozka wyświęcił na biskupa” – tymi słowami jeden z prezbiterów zwróci się do abp. Józefa Michalika, głównego szafarza święceń biskupich nowego biskupa pomocniczego archidiecezji przemyskiej. Uroczysta Msza Święta będzie miała miejsce  w bazylice archikatedralnej w Przemyślu w święto Najświętszej Maryi Panny Matki Kościoła, 20 maja, o godz. 10.00.

Współszafarzami święceń biskupich ks. Stanisława Jamrozka będą nuncjusz apostolski w Polsce abp Cellestino Migliore i bp Adam Szal, biskup pomocniczy archidiecezji przemyskiej.

Na początku liturgii Nuncjusz Apostolski odczyta bullę nominacyjną. Biskup nominat złoży przed głównym szafarzem święceń przyrzeczenie, odpowiadając m.in. na pytania: „Czy chcesz wiernie i nieustannie głosić Ewangelię Chrystusa?” oraz „Czy jako dobry pasterz chcesz szukać zbłąkanych owiec i odnosić je do Pańskiej owczarni?” Jak we wszystkich ważnych momentach, zostanie odśpiewana Litania do Wszystkich Świętych. Potem nastąpi obrzęd nałożenia rąk i modlitwa święceń, a także namaszczenie głowy oraz przekazanie księgi Ewangelii i insygniów: pierścienia, mitry i pastorału.

Asystę liturgiczną będą stanowili alumni Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu, w którym biskup nominat Stanisław Jamrozek przez szereg lat pełnił posługę ojca duchownego.

Uroczystość będzie transmitowana przez rozgłośnię archidiecezji przemyskiej Radio „Fara” (www.radiofara.pl).

Biskup nominat na swoją dewizę biskupią obrał słowa: „Veritatis Evangelio servire” (Służyć Ewangelii Prawdy), zaczerpnięte z przepowiadania św. Pawła Apostoła. (por. Ef 1, 13; Kol 1, 5). W herb biskupi po prawej stronie wpisana jest na czerwonym tle otwarta księga z greckimi literami Alfa i Omega, w tle widnieje złoty miecz. Elementy te symbolizują Ewangelię Chrystusa, który jest pełnią Objawienia (Alfa i Omega). Zestawione razem są atrybutami św. Pawła Apostoła, który gorliwie służył prawdzie Ewangelii, aż do męczeńskiej śmierci. Z kolei w lewej części tarczy herbowej, na niebieskim tle, umieszczono literę „M” na tle białej stylizowanej lilii i złotą koronę powyżej – elementy te symbolizują Maryję, jej czystość i królewską godność Matki Chrystusa.

Ks. Stanisław Jamrozek urodził się 5 maja 1960 r. w Rzeszowie. Jest najmłodszym z dwanaściorga dzieci Józefa i Zofii Jamrozków. Dzieciństwo spędził w Malawie koło Rzeszowa, tam ukończył szkołę podstawową, a następnie technikum budowlane w Rzeszowie. Maturę zdał w 1980 r. Potem przez trzy lata pracował zawodowo. W 1983 r. wstąpił do Wyższego Seminarium Duchownego w Przemyślu. Święcenia kapłańskie przyjął 14 czerwca 1989 r. z rąk ówczesnego ordynariusza bp. Ignacego Tokarczuka. Przez trzy lata pracował jako wikariusz w Rymanowie Zdroju, potem został skierowany na studia z teologii duchowości na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, które zwieńczył licencjatem teologicznym w 1994 r. Po powrocie do Przemyśla ks. Jamrozek był sekretarzem abp. Józefa Michalika. Po dwóch latach ponownie podjął studia, tym razem w Rzymie na „Angelicum” – Papieskim Uniwersytecie św. Tomasza z Akwinu. Tam w 2000 r. obronił doktorat na podstawie pracy poświęconej pokorze i jej znaczeniu w życiu bł. Jana Balickiego. Po powrocie do Polski przez 7 miesięcy pracował w Ośrodku Formacji i Kultury Chrześcijańskiej w Jarosławiu. W 2001 r. został mianowany ojcem duchownym i wykładowcą w przemyskim seminarium duchownym. Biskup nominat był również postulatorem w procesie beatyfikacyjnym męczenników II wojny światowej z archidiecezji przemyskiej. Ks. Stanisław Jamrozek wielokrotnie podejmował posługę prowadzenia rekolekcji, dni skupienia dla wspólnot parafialnych i zakonnych. Był również opiekunem wspólnoty „Hufiec Maryi”, skupiającej rodziny dotknięte problemem alkoholowym.

20 kwietnia 2013 r. Ojciec Święty Franciszek mianował ks. Stanisława Jamrozka biskupem pomocniczym archidiecezji przemyskiej, przydzielając mu stolicę tytularną chełmską. Jest on pierwszym kapłanem włączonym przez papieża Franciszka do grona polskiego Episkopatu.


Zobacz także:

Abp Michalik o nominacie