Synod 2021-24 - Aktualności

12 lutego 2023
Pragniemy razem – święty lud Boży, świeccy i pasterze – pielgrzymować drogami Europy, aby głosić radość Ewa...
11 lutego 2023
Rola biskupów w rozeznawaniu, szybko zmieniające się przesłanki antropologiczne oraz owocne praktyki Kościoła – ...
10 lutego 2023
W pierwszej części Zgromadzenia nie chodziło o jakieś rozeznanie, co jest prawdziwe, a co jest nieprawdziwe, co jest...
10 lutego 2023
Były to cztery dni modlitwy i intensywnej pracy. W codziennej Mszy Świętej i w chwilach wspólnej modlitwy uczestnicy...
8 lutego 2023
Proces synodalny wymaga przejrzystości i precyzji w języku i terminologii, żebyśmy mogli uczciwie komunikować sobie...
8 lutego 2023
Druga sesja rozpoczęła się od wystąpień trzynastu delegatów krajowych. „W wypowiedziach poszczególnych delegacj...
Zobacz więcej...

Synod w polskich diecezjach

12 sierpnia 2022
W Ordynariacie Polowym w Polsce zainaugurowano etap diecezjalny XVI Zwyczajnego Zgromadzenia Ogólnego Synodu Biskupów ...
11 sierpnia 2022
1.1        Wprowadzenie W Archidiecezji Warmińskiej prace synodalne zostały oparte na już funkcjonujących ...
11 sierpnia 2022
Synod globalny Ojca Świętego Franciszka zbiegł się w Diecezji Sandomierskiej z końcową fazą III Synodu Diecezjaln...
11 sierpnia 2022
1.1        Wprowadzenie Wspólnie wyruszyliśmy w drogę aby wzajemnie się, „spotkać, słuchać i rozeznawać...
Load More

Logotyp przedstawia drzewo, sięgające nieba – znak głębokiej żywotności i nadziei, nawiązujące do krzyża Chrystusa. Powyżej góruje koło symbolizujące Eucharystię, która świeci jak słońce. Poziome gałęzie rozchylają się jak dłonie lub skrzydła Ducha Świętego.

Lud Boży, który jest w ruchu, nawiązuje bezpośrednio do etymologii słowa synod, które oznacza „idąc razem”. 15 sylwetek podsumowuje całe człowieczeństwo w jego różnych sytuacjach: młodzi, starzy, mężczyźni, kobiety, młodzież, dzieci, świeccy, zakonnicy, rodzice, pary, samotni, zdrowi, niepełnosprawni. idące na czele pochodu dzieci obrazują słowa Jezusa z Ewangelii: „Dziękuję Ci, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i uczonymi i objawiłeś maluczkim” (Mt 11:25).

Logotyp [JPG]
Logotyp [PDF]
Logotyp [PNG]
Logotyp [AI]

Synod 2021-2024 - Dokumenty

Konsultacje synodalne wskazały na pragnienie poprawy w Kościele sposobu jego funkcjonowania, nie zaś zmiany doktryny...

SYNOD, CZYLI NASZA WSPÓLNA DROGA List pasterski w związku z  XVI Zgromadzeniem Ogólnym Synodu Biskupów Drogie Siostry,...

Ku Kościołowi synodalnemu: komunia, uczestnictwo i misja Vademecum Synodu o synodalności Oficjalny podręcznik słuchania i rozeznawania w Kościołach...

Sekretariat generalny Synodu przekazał tekst przygotowawczy i Vademecum ukierunkowujące drogę Synodu na temat synodalności, który...