„Wasza posługa, zwłaszcza pomoc w rozeznawaniu i towarzyszenie, ma prowadzić do takiego kształtowania sumień i osobistego poznania, które prowadzić będzie seminarzystów do podjęcia dojrzałej i wolnej decyzji o wyborze prezbiteratu” – mówił prymas Polski abp Wojciech Polak do ojców duchownych w poniedziałek, 29 sierpnia. 

W rozpoczętym w niedzielę 28 sierpnia czterodniowym spotkaniu uczestniczy blisko sześćdziesięciu ojców duchownych wyższych seminariów diecezjalnych i zakonnych z całej Polski. Tematem obrad jest posługa ojca duchownego w świetle nowego „Ratio pro Polonia” – dokumentu określającego zasady formacji kapłańskiej w Polsce.

„Wiecie, że Ratio, wspominając o waszych zadaniach, wskazuje na dwie płaszczyzny: wspólnotową i indywidualną. Na każdej z nich można spotkać się z różnymi postawami naszych wychowanków. Wasza posługa, zwłaszcza pomoc w rozeznawaniu i towarzyszenie, ma prowadzić do takiego kształtowania sumień i osobistego poznania, które prowadzić będzie do podjęcia przez nich dojrzałej i wolnej decyzji o wyborze prezbiteratu” – mówił abp Wojciech Polak w homilii Mszy św., którą odprawił w drugim dniu obrad, 29 sierpnia.

Przewodniczący Komisji Duchowieństwa KEP powtórzył za wspomnianym dokumentem, że kierownicy duchowni mają obowiązek przekazać seminarzyście osąd o jego zdatności do posług i święceń, do tego zaś potrzeba – jak podkreślił – „wrażliwości, i po dobrym rozeznaniu, jasnego zakomunikowania klerykowi takiej czy innej decyzji”.

Nawiązując do wspominanego w liturgii męczeństwa św. Jana Chrzciciela Prymas przyznał, że posługa ojców duchownych nosi w sobie „posmak prorockiego zwiastowania młodym ludziom nowości tej drogi, którą zapowiadał i przygotowywał Jan Chrzciciel”. Są na niej – dodał – wyzwania, które mogą przejmować lękiem, ale jest też zapewnienie Pana: «Ja jestem z Tobą, by cię ochraniać».

„Ochraniająca nas dłoń Boga nie uwalnia od trudu, od cierpienia i pokonywania w nas lęków czy słabości. Ona jest gwarancją tej siły, która jest z Boga, a nie z nas. Jest naszą podporą i nadzieją. I wciąż nas zachęca, by jej się uchwycić” – podkreślił Prymas Polski.

Ojców duchownych gości Prymasowskie Wyższe Seminarium Duchowne. Wśród prelegentów są m.in.: s. Anna Maria Pudełko z Zespołu ds. wprowadzania „Ratio institutionis sacerdotalis pro Polonia” przy Komisji Duchowieństwa KEP, bp Jacek Kiciński, przewodniczący Komisji KEP ds. Instytutów Życia Konsekrowanego i Stowarzyszeń Życia Apostolskiego, bp Artur Ważny, przewodniczący Zespołu KEP ds. Nowej Ewangelizacji oraz bp Damian Bryl, opiekun Sekcji Ojców Duchownych z ramienia KEP.

Wśród podejmowanych tematów są takie zagadnienia jak: ojcostwo duchowe, dojrzałość uczuciowa kandydatów do prezbiteratu, posługa ojca duchownego na etapie propedeutycznym i etapach kolejnych oraz wdrażanie nowego „Ratio pro Polonia”.

„Mówiąc krótko poruszamy różne aspekty posługi ojca duchownego w świetle powyższego dokumentu przyjętego przez Konferencję Episkopatu Polski w ubiegłym roku, ale także nowej rzeczy – typicznego programu formacyjnego dla seminariów, który powstał w oparciu o Ratio pro Polonia” – tłumaczy ks. Wojciech Mleczko CR, dotychczasowy przewodniczący zarządu Sekcji Ojców Duchownych, którego trzyletnia kadencja właśnie dobiegła końca. Zgodnie z dokonanym w poniedziałek wyborem stanowisko to powierzono na kolejne trzy lata o. Krzysztofowi Dudziakowi OFMCap, ojcu duchownemu w Wyższym Seminarium Duchownym Braci Mniejszych Kapucynów w Lublinie.

Wspomniany typiczny program formacyjny dla seminariów – jak wyjaśnia ks. Mleczko – ma być wzorcem i konkretną pomocą w wypracowaniu realizowanego w każdym z nich programu formacyjnego. Program ten – dopowiada duchowny – akcentuje i postuluje indywidualne podejście do kandydata i jego drogi do kapłaństwa. Dokument omówi w trzecim dniu zjazdu ks. Tomasz Trzaskawka, ojciec duchowny w Prymasowskim Wyższym Seminarium Duchownym w Gnieźnie.

Za: www.prymaspolski.pl

Fot. B. Kruszyk