W dniach 25-27 kwietnia br. odbyło się coroczne spotkanie grupy kontaktowej Episkopatów Polski i Niemiec. Gospodarzem spotkania był biskup diecezji augsburskiej Bertram Maier. W tym roku diecezja augsburska przeżywa 1100. rocznicę święceń biskupich i 1050. rocznicę śmierci św. Ulryka, patrona diecezji. Obchody jubileuszowe przeżywane są pod hasłem: „Usłyszeć sercem”.

Głównymi tematami podjętymi na spotkaniu grupy kontaktowej były kwestie dotyczące trwającej wojny w Ukrainie, problemu uchodźców, pracy nad Synodem o synodalności, a także ekologii.

Ponadto członkowie grupy ze strony polskiej poruszyli temat obrony pamięci św. Jana Pawła II oraz Dekret ogólny Konferencji Episkopatu Polski w sprawie występowania duchownych, członków instytutów życia konsekrowanego, stowarzyszeń życia apostolskiego oraz niektórych wiernych świeckich w mediach, który wszedł w życie 20 kwietnia br.

Z kolei ze strony niemieckiej zostały poruszone również kwestie związane z ekumenizmem, nadawaniem misji kanonicznych oraz wykorzystaniem seksualnym nieletnich przez niektórych duchownych.

Między sesjami roboczymi członkowie grupy nawiedzili również dwa miejsca pielgrzymkowe diecezji augsburskiej: Katedrę Najświętszej Maryi Panny w Diessen oraz klasztor benedyktyński w Andechs.

W spotkaniu wzięli udział: ze strony niemieckiej – bp Bertram Maier z Augsburga, kard. Rainer Maria Woelki z Kolonii, bp Wolfgang Ipold z Görlitz oraz szef komisji Justitia et Pax dr Jörg Lüer; ze strony polskiej obecny był abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski i przewodniczący Zespołu ds. Kontaktów z Konferencją Episkopatu Niemiec, kard. Kazimierz Nycz, metropolita warszawski, bp Tadeusz Lityński, biskup zielonogórsko-gorzowski, oraz ks. prał. Jarosław Mrówczyński, zastępca Sekretarza Generalnego Konferencji Episkopatu Polski. Delegacji polskiej towarzyszył również ks. prof. Grzegorz Chojnacki, obserwator niemieckiej „Drogi Synodalnej” z ramienia KEP.

Podczas spotkania odbyło się również pożegnanie byłych członków grupy kontaktowej: ze strony niemieckiej – abp. Ludwiga Schicka, emerytowanego arcybiskupa Bambergu, oraz ze strony polskiej – bp. Jana Kopca, biskupa seniora diecezji gliwickiej.

BP KEP

BRAK KOMENTARZY