W Warszawie obradowała Komisja ds. Dialogu KEP i Polskiej Rady Ekumenicznej

0
175

W Warszawie obradowała Komisja ds. Dialogu Konferencji Episkopatu Polski i Polskiej Rady Ekumenicznej. Jej członkowie omówili przygotowania do Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan 2024 oraz wymienili się informacjami na temat minionych i przyszłych wydarzeń kościelnych i ekumenicznych.

Posiedzenie Komisji odbyło się 4 grudnia w Centrum Charytatywno-Edukacyjnym Caritas Polska w Warszawie. Poniżej publikujemy komunikat z obrad.

 

KOMUNIKAT
z posiedzenia Komisji ds. Dialogu
między Konferencją Episkopatu Polski a Polską Radą Ekumeniczną
(4 grudnia 2023 r.)

 

W dniu 4 grudnia 2023 r. obradowała Komisja ds. Dialogu między Polską Radą Ekumeniczną (PRE) a Konferencją Episkopatu Polski (KEP). Spotkanie odbyło się w Centrum Charytatywno-Edukacyjnym Caritas Polska w Warszawie.

Obradom współprzewodniczyli: bp Jacek Jezierski (przewodniczący Zespołu KEP ds. Kontaktów z Polską Radą Ekumeniczną) oraz bp Andrzej Malicki (prezes Polskiej Rady Ekumenicznej, Kościół Ewangelicko-Metodystyczny). Ze strony Polskiej Rady Ekumenicznej w zebraniu uczestniczyli: abp Abel (Polski Autokefaliczny Kościół Prawosławny), bp Jerzy Samiec (Kościół Ewangelicko-Augsburski) i ks. Grzegorz Giemza. Ze strony Kościoła rzymskokatolickiego w zebraniu wzięli udział: bp Andrzej Siemieniewski i gościnnie bp Adam Bab oraz ks. Sławomir Pawłowski SAC.

Na początku wysłuchano relacji z wydarzeń kościelnych o wymiarze ekumenicznym. Bp Jerzy Samiec przedstawił przygotowania, przebieg i znaczenie 13. Zgromadzenia Ogólnego Światowej Federacji Luterańskiej, które odbyło się w dniach 13–19 września 2023 r. w Krakowie. Bp Jacek Jezierski przedstawił relację z rzymskiego Synodu Biskupów o synodalności, który obradował w październiku 2023 r.; wzięli w nim także udział obserwatorzy ekumeniczni.

Omówiono przygotowania do nadchodzącego Tygodnia Modlitw o Jedność Chrześcijan w 2024 r. Modlitwom będzie towarzyszyć hasło: Będziesz miłował Pana, swego Boga…, a swego bliźniego jak siebie samego (Łk 10,27). Nabożeństwo centralne odbędzie się 21 stycznia 2024 r. w polskokatolickiej katedrze Św. Ducha w Warszawie. Postanowiono, aby ofiary zbierane w trakcie nabożeństw zostały przekazane na projekt: Pojednanie w Europie – zadanie Kościołów w Ukrainie, Białorusi, Polsce i Niemczech, w którym od ponad 25 lat biorą udział oficjalni przedstawiciele Kościołów ewangelickich, prawosławnych i rzymskokatolickiego z państw projektu.

Ponadto wysłuchano informacji o Polskim Forum Chrześcijańskim, Komitecie Krajowym Światowego Dnia Modlitwy i nabożeństwach Światowego Dnia Modlitwy w 2024 r. oraz 8. Ekumenicznej Pielgrzymce dla Sprawiedliwości Klimatycznej z Gniezna do Berlina w 2024 r.

Kolejne posiedzenie Komisji odbędzie się 20 marca 2024 r. w Warszawie.

ks. Grzegorz Giemza

BRAK KOMENTARZY