Warszawa: zainaugurowano działalność stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich

0
2132
W dniu 16 czerwca br. w katedrze polowej WP w Warszawie, miała miejsce inauguracja działalności stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich.

Publikujemy sprawozdanie z uroczystości inauguracyjnych stowarzyszenia Pamięć Kapelanów Katyńskich:

Przed rozpoczęciem Mszy św., słowo do zgromadzanych w katedrze polowej WP skierował biskup polowy WP Józef Guzdek, który podkreślił, iż rozkazów należy słuchać. Słuchali ich kapelani katyńscy, słuchać mamy ich i my. Św. Jan Paweł II zobowiązał nas do kultywowania pamięci o ofiarach zbrodni komunistycznych. Biskup podkreślił, iż kapelani katyńscy, byli wierni Bogu i Ojczyźnie. Ich postawa powinna być wzorem do naśladowania dla współczesnych.

„Rzeczą znamienną jest, że Stowarzyszenie Pamięć Kapelanów Katyńskich swoją pierwszą statutową działalność rozpoczyna od Mszy św. Pragniecie, pragniemy z Bogiem rozpocząć działalność, której zakres i znaczenie możemy sobie zaledwie w wielkim zarysie wyobrazić” – podkreślił w homilii ks. płk Zbigniew Kępa – Asystent Kościelny stowarzyszenia. Ks. Kępa kontynuował: „każdego z nas, tu obecnych, różne okoliczności i wydarzenia zainteresowały kapelanami katyńskimi. Dla kogoś z Was, to wujek, kapłan, który zginął w Katyniu. Dla kogoś innego, osoba należąca do dalszej już rodziny. Dla jednego z kapłanów, to współbrat z zakonu, z diecezji. Dla każdego z nas kapelani katyńscy, to duchowni, którzy stracili swoje życie w służbie „Bogu i Ojczyźnie”.

Celebrans zwrócił uwagę na fakt, iż „kapłani katyńscy mieli świadomość powołania przez Boga, wybrania tak jak biblijny Elizeusz, do szczególnych zadań. Poszli oni za głosem powołującego ich Chrystusa. Co więcej odnaleźli powołanie w powołaniu wstępując w szeregi księży kapelanów. Nie mieli takiej możliwości jak Elizeusz, aby pożegnać się z rodzicami i bliskimi. Towarzysząc żołnierzom walczącym o niepodległość Ojczyzny zaatakowanej zdradziecko z Zachodu i Wschodu dostali się do sowieckiej niewoli, zakończonej śmiercią. Byli oni rzeczywiście sługami żołnierzy. Poszli z nimi na front, do okopów. Przeżywali z nimi gorycz klęski. Stali się ich towarzyszami niedoli. Dzielili z nimi niedogodności pobytu w obozach. W tych miejscach spełniali funkcję prorocką ukazując głębszy sens żołnierskiej służby, niewoli i utraty życia ze względu na miłość do Ojczyzny. Zachęcali do wytrwałości, do zaufania Bogu do końca. Organizowali i przewodniczyli modlitwom, potajemnie sprawowali Msze św., spowiadali… A kiedy nadeszła ta dramatyczna chwila, „szli jak owce przeznaczone na rzeź”, według biblijnego wyrażenia. Jakże wtedy ich los upodobnił się do Chrystusa, Tego, który był niewinnym barankiem, który przelał krew na zbawienie świata. Kapłani katyńscy – ci, którzy na mocy święceń byli „alter Christus” przelewali krew, dlatego, że kiedyś z miłości do Chrystusa poświęcili swe życie polskim żołnierzom”.

Mszę św. sprawowaną pod przewodnictwem ks. płk. Zbigniewa Kępy – notariusza kurii ordynariatu polowego, koncelebrowali: ks. Paweł Rytel-Andrianik rzecznik prasowy KEP, delegat abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego KEP, ks. Robert Figura – przedst. Bp. Tadeusza Pikusa z diecezji drohiczyńskiej, ks. Krzysztof Kosk, delegat kard. Kazimierza Nycza, o. Zenon Styś, przedstawiciel oo. Franciszkanów. Modlili się również prawosławni, przedstawiciele J. Em. Abp. Sawy: ks. Jerzy Kulik, ks. Andrzej Dawidziuk, ks. por. Tomasz Paszko.

W Eucharystii uczestniczyli: Mariusz Śmietanka- z Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych, który odczytał list ministra Jana Józefa Kasprzyka, Sławomir Frątczak- Dyrektor Muzeum Katyńskiego, Maksymilian Sokół-Potocki Zastępca Dyrektora Centralnej Biblioteki Wojskowej. Do katedry polowej WP, przybyli krewni i krajanie kapelanów katyńskich z różnych regionów Polski, z: Małopolski, Podlasia, Podkarpacia i Mazowsza. Listy przysłali: Marszałek Sejmu RP Marek Kuchciński, biskupi diecezjalni z Włocławka, Płocka i Drohiczyna oraz biskup senior diecezji drohiczyńskiej Antoni Pacyfik Dydycz.

Słowa pozdrowienia przesłał Dyrektor Biura Historii i Tradycji Policji Komendy Głównej Policji – nadkom. Krzysztof Musielak.

Po agresji ZSSR na Polskę, w dniu 17 września 1939 r., do niewoli dostało się wiele tysięcy żołnierzy Wojska Polskiego i funkcjonariuszy służb mundurowych, a wśród nich kapelani wojskowi służby czynnej i rezerwy.

Do tej pory ustalono, że NKWD w kwietniu i maju 1940 r. zamordowało ogółem 33 duszpasterzy WP (26 katolików, 3 prawosławnych, 2 ewangelików oraz 1 grekokatolika i 1 wyznania mojżeszowego).

17 grudnia 2009 r. zgłoszono 23 kapelanów katyńskich na kandydatów do procesu beatyfikacji męczenników wschodu z okresu drugiej wojny, aby reprezentowali wszystkich Polaków, wywiezionych z obozów w Kozielsku, Starobielsku, Ostaszkowie i w 1940 r. zamordowanych na terenie ZSRR.

By móc prowadzić działania informacyjne o Kapelanach Katyńskich oraz wesprzeć w pracach Ośrodek Dokumentacji Kanonizacyjnej w Drohiczynie, w odniesieniu do grupy Kapelanów Katyńskich wyznania rzymskokatolickiego, powołano w 2018 roku w Warszawie prywatne stowarzyszenie wiernych świeckich pod nazwą Pamięć Kapelanów Katyńskich.

Cele stowarzyszenia to:

1. Upamiętnianie Kapelanów Katyńskich – duszpasterzy Wojska Polskiego II RP, różnych wyznań i religii, służby czynnej i rezerwy, którzy we wrześniu 1939 r. dostali się do sowieckiej niewoli razem z żołnierzami, byli w obozach w Kozielsku, Ostaszkowie, Starobielsku, gdzie prowadzili tajne posługi religijne dla jeńców i w 1940 r. zostali pomordowani w Katyniu, Twerze, Charkowie oraz w innych miejscach na terytorium ZSRR.

2. Poszukiwanie, kopiowanie i rejestracja na nośnikach magnetycznych różnych archiwalnych dokumentów do biografii Kapelanów Katyńskich, szerzenie wiedzy w społeczeństwie o ich życiu i pracy w garnizonach wojskowych i w parafiach cywilnych w latach 1919-1939 oraz propagowanie informacji o religijnej działalności w obozach sowieckiej niewoli.

3. Gromadzenie funduszy na realizację zadań statutowych, na opracowanie i wydawanie publikacji tematycznych w różnej formie we współpracy z wydawnictwami.

4. Gromadzenie wyodrębnionych środków na dofinansowanie teologicznych prac naukowych

i badawczych dla grupy katolickich Kapelanów Katyńskich, którzy w dniu 17 grudnia 2009 r. zostali zgłoszeni przez ówczesny Zarząd Stowarzyszenia Rodzina Katyńska w Warszawie na kandydatów do organizowanego procesu beatyfikacyjnego męczenników wschodu – komunizmu z lat 1918-1989 w rozdziale druga wojna światowa, którzy w tym procesie będą reprezentowali wszystkie ofiary zbrodni katyńskiej na polskim narodzie.

5. Działalność kultu religijnego polegająca na zakładaniu i utrzymywaniu znaków kultu, tablic memorialnych, sadzeniu Dębów Katyńskich, udziale stowarzyszenia w uroczystościach religijnych rocznic katyńskich i patriotycznych oraz zbieraniu informacji o kulcie religijnym, jakim naród polski obdarza Kapelanów Katyńskich i wszystkie ofiary zbrodni katyńskiej.

Biskup polowy WP JE ks. bp gen. bryg. Józef Guzdek zatwierdził statut stowarzyszenia, nadał mu kościelną osobowość prawną oraz ustanowił Asystenta Kościelnego, którym jest notariusz kurii ordynariatu polowego ks. płk prał. Zbigniew Kępa. Stowarzyszenie posiada wpis do KRS.

B. Tarkowska, Ł. Stefaniak / Warszawa

BRAK KOMENTARZY