„Niech nadzieja, płynąca z pustego grobu będzie umocnieniem w wiernym kroczeniu za Jezusem – naszym Panem i Królem” – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w liście z życzeniami wielkanocnymi dla wiernych Kościoła greckokatolickiego w Polsce przekazanym na ręce abp. Eugeniusza Popowicza. 

„Moją serdeczną myślą obejmuję licznych braci i siostry z Ukrainy, którzy znaleźli w Polsce schronienie przed wojną i dogodne warunki do pracy i rozwoju. Z sercem przepełnionym nadzieją i ufnością obejmuję tych wszystkich grekokatolików, którzy pozostali na Ukrainie, oczekując upragnionego pokoju i stabilizacji” – napisał Przewodniczący Episkopatu Polski.

Publikujemy tekst życzeń:

Warszawa, 7 kwietnia 2018 r.

Dzisiaj wszystko jasności jest pełne niebo i ziemia i otchłań cała.
Niech więc całe stworzenie radośnie świętuje Zmartwychwstanie Chrystusa, w którym się umacnia. 
Wczoraj byłem, Chryste, pogrzebany z Tobą, a dzisiaj powstaję z Tobą powstającym, wczoraj z Tobą na krzyżu, a dzisiaj, o Zbawco, uwielbij mnie z sobą w Twym świętym królestwie”

 Z Liturgii Pentekostarion
W Świętą i Wielką Niedzielę Paschy

Ekscelencjo,
Najdostojniejszy Księże Arcybiskupie,

Trwając w radości paschalnej, chciałbym złożyć wszystkim wiernym Kościoła greckokatolickiego w Polsce najserdeczniejsze życzenia z okazji Świąt Zmartwychwstania Pańskiego. Moją serdeczną myślą obejmuję licznych braci i siostry z Ukrainy, którzy znaleźli w Polsce schronienie przed wojną i dogodne warunki do pracy i rozwoju.

Z sercem przepełnionym nadzieją i ufnością obejmuję tych wszystkich grekokatolików, którzy pozostali na Ukrainie, oczekując upragnionego pokoju i stabilizacji.

Święta paschalne, to czas kiedy wspominamy i uobecniamy najważniejsze wydarzenie w dziejach – Zmartwychwstanie Jezusa Chrystusa. Całe stworzenie wyczekiwało tego dnia, aby zostać uwolnione od zła i śmierci. My, zanurzeni przez chrzest w śmierci Chrystusa, z Nim zmartwychwstajemy do życia.

Niech światło poranka zmartwychwstania rozjaśnia wszelkie ciemności zła i grzechu, których doświadczamy na co dzień. Niech nadzieja, płynąca z pustego grobu będzie umocnieniem w wiernym kroczeniu za Jezusem – naszym Panem i Królem. Niech pamięć zmartwychwstania uzdrowi naszą pamięć i nasze wspomnienia, otwierając drogę ku życiu w braterskiej miłości i szacunku, wykorzeniając wszelkie złe myśli i napełniając ufnością.

Chrystus zmartwychwstał!

+Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)

______________________
Jego Ekscelencja
Ks. Abp Eugeniusz POPOWICZ
Arcybiskup Metropolita Przemysko-Warszawski
Kościoła katolickiego obrządku bizantyjsko-ukraińskiego

BRAK KOMENTARZY