Wybory 362. Zebrania Plenarnego

26-06-2013

Rada ds. Rodziny ma nowego przewodniczącego, został nim bp Jan Wątroba. Biskupi uzupełnili skład Rady Stałej, gremium, które m.in. przygotowuje tematykę zebrań plenarnych. Powołali także Zespół ds. Ruchów Intronizacyjnych.

2080

W związku z tym, że na emeryturę przeszedł bp Kazimierz Górny, pełniący do tej pory funkcję przewodniczącego Rady ds. Rodziny, biskupi wybrali jego następcę. Pracami tego gremium będzie od tej pory kierował nowy biskup rzeszowski Jan Wątroba.

Biskupi uzupełnili skład Rady Stałej. Na emeryturę przeszedł bowiem abp Marian Gołębiewski, a wybrany do tego gremium jako biskup pomocniczy bp Józef Kupny został mianowany arcybiskupem metropolitą wrocławskim. Zebranie plenarne zadecydowało o ponownym wyborze do Rady Stałej abp. Kupnego, który zasiądzie w tym gremium jako biskup diecezjalny. Spośród biskupów pomocniczych wybrano z kolei do Rady Stałej bp. Marka Mendyka, biskupa pomocniczego diecezji legnickiej.

Dotychczas przy Konferencji Episkopatu istniał Zespół ds. Społecznych Aspektów Intronizacji Chrystusa Króla. Teraz biskupi powołali w jego miejsce nowe gremium, które będzie monitorowało działalność wszystkich podobnych dzieł – Zespół ds. Ruchów Intronizacyjnych. Jego przewodniczącym został bp Andrzej Czaja, w skład gremium wchodzą także: abp Wacław Depo, abp Andrzej Dzięga, bp Piotr Greger, bp Jacek Jezierski, bp Damian Muskus i bp Krzysztof Nitkiewicz.

Krajowym Asystentem Akcji Katolickiej został bp Marek Solarczyk. Dotychczas przez dwie kadencje funkcję tę pełnił bp Mariusz Leszczyński z diecezji zamojsko-lubaczowskiej.

Kolejne kadencje na tych samych stanowiskach rozpoczęli m.in. przewodniczący Zespołu Ekspertów KEP ds. Bioetycznych abp Henryk Hoser, ekonom Konferencji  Episkopatu Polski ks. Janusz Majda czy moderator Ruchu Światło-Życie ks. Adam Wodarczyk.

Decyzją 362. Zebrania Plenarnego została powołana nowa funkcja – koordynatora ds. ochrony dzieci i młodzieży. Jego zadaniem będzie opracowanie systemu szkoleń dotyczących prewencji, przekazujących wiedzę o oznakach wykorzystywania seksualnego. – Chciałbym, żeby była to działalność, która stworzy środowiska świadome i współtworzące pozytywny klimat, który powinien towarzyszyć pracy z dziećmi i młodzieżą w Kościele, w grupach młodzieżowych – tłumaczy o. Adam Żak, jezuita, który został mianowany koordynatorem ds. ochrony dzieci i młodzieży. Duchowny ma nadzieję, że działania środowisk kościelnych przyczynią się do budowania świadomości w całym społeczeństwie.

 Zobacz O. Adam Żak SJ po ogłoszeniu koordynatorem ds. ochrony dzieci i młodzieży

Konferencja Episkopatu Polski wybrała nowego koordynatora duszpasterstwa polonijnego w Irlandii – ks. Stanisława Hajkowskiego, chrystusowca. Jego kandydatura czeka jeszcze na zatwierdzenie przez Konferencję Episkopatu Irlandii.

Nowym duszpasterzem krajowym służb skarbowych i służby celnej został ks. Marcin Iżycki. Zebranie plenarne zatwierdziło skład konsultorów Zespołu ds. Apostolstwa Trzeźwości. Fundacja „Opoka” ma nowego prezesa – został nim Krzysztof Piądłowski, członkiem zarządu wybrano ks. Mirosława Matusznego.

Biskupi obradowali na 362. zebraniu plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Wieliczce w dniach 21-22 czerwca 2013 r. Zebranie plenarne zakończyło się uroczystościami w Krakowie 23 czerwca.