Zmarł kard. Stanisław Nagy

05-06-2013

W domu zakonnym księży sercanów w Krakowie zmarł kard. Stanisław Nagy. Miał 91 lat. Jego dewizą biskupią były słowa: „W Tobie, Serce Jezusa, swą ufność złożyłem”, odszedł do Pana w miesiącu czerwcu, w którym czcimy Serce Pana Jezusa.

1618

„Kard. Nagy był wybitnym teologiem, wykładowcą, członkiem Międzynarodowej Komisji Teologicznej, w której skład wchodzą najwybitniejsi profesorowie. Był przy tym człowiekiem ogromnie sympatycznym” – mówi o zmarłym 5 czerwca rano biskupie metropolita krakowski kard. Stanisław Dziwisz.

Kardynał Stanisław Nagy urodził się 30 września 1921 r. w Bieruniu Starym. Do Zgromadzenia Księży Najświętszego Serca Jezusowego wstąpił w wieku 16 lat. W 1941 roku złożył śluby wieczyste, a 8 lipca 1945 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk bp. Stanisława Rosponda.

W 1948 r. uzyskał magisterium na Uniwersytecie Jagiellońskim, później związany był z  Katolickim Uniwersytetem Lubelskim, gdzie uzyskiwał kolejne stopnie naukowe: doktora (1952), doktora habilitowanego (1968), profesora nadzwyczajnego (1979), profesora zwyczajnego (1985).

Był rektorem Małego Seminarium Księży Sercanów w Krakowie Płaszowie (1947-1950) i rektorem Wyższego Seminarium Duchownego Księży Sercanów w Tarnowie (1952-1958). Od roku 1958 prowadzi wykłady na KUL, mianowany w 1970 roku kierownikiem nowo utworzonej Sekcji Teologii Porównawczej i Ekumenicznej. Prodziekan Wydziału Teologii KUL (1972-1974). Kierownik Katedry Eklezjologii Fundamentalnej (1972-1991). Członek Komisji Mieszanej Katolicko-Luterańskiej powołanej przez watykański Sekretariat ds. Jedności Chrześcijan i Światową Federację Luterańską. Wieloletni przewodniczący Sekcji Profesorów Teologii Fundamentalnej przy Komisji Episkopatu Polski ds. Nauki. Dwukrotnie uczestniczył w charakterze eksperta w Synodach Biskupów (1985 i 1991). Z nominacji Jana Pawła II członek Międzynarodowej Komisji Teologicznej przez dwie kadencje (1986-1996). Redaktor działu ekumenicznego Encyklopedii Katolickiej i członek kolegium redakcyjnego Roczników Teologicznych. Od roku 1973 pracownik naukowo-dydaktyczny Papieskiego Fakultetu Teologicznego we Wrocławiu. Promotor licznych prac doktorskich i magisterskich, uczestnik wielu przewodów habilitacyjnych i profesorskich. Przyjaciel młodzieży akademickiej. Ceniony kaznodzieja i rekolekcjonista. Dnia 28 stycznia 2003 roku otrzymał medal Pontificia Facultas Theologica z okazji trzechsetlecia Wydziału Teologicznego we Wrocławiu.

Ojciec Święty Jan Paweł II mianował 28 września 2003 r. ks. prof. Stanisława Nagy’ego kardynałem. W dniu 13 października 2003 r. kardynał nominat przyjął w Katedrze na Wawelu święcenia biskupie. Decyzją Ojca Świętego otrzymał także tytuł arcybiskupa. Dewizą nowego kardynała oraz mottem herbu arcybiskupiego i kardynalskiego uczynił słowa: „In Te Cor Iesu speravi” – W Tobie, Serce Jezusa, swą ufność złożyłem. Kapelusz kardynalski otrzymał na uroczystym konsystorzu w dniu 21 października br. w Watykanie.

Kardynał Stanisław Nagy zmarł w domu zakonnym księży sercanów w Krakowie 5 czerwca 2013 r. Był najstarszym polskim biskupem. Miał 91 lat.


Zobacz także:

Ks. kard. Stanisław Nagy o Janie Pawle II
Prezydium KEP po śmierci kard. Nagy’ego
Uroczystości pogrzebowe