We wspomnienie św. Krzysztofa, 25 lipca, Krajowy Duszpasterz Kierowców ks. Marian Midura oraz Krzysztof Hołowczyc i Fundacja Kierowca Bezpieczny apelują o ostrożną i rozważną jazdę na co dzień. Tego dnia już po raz 18. będzie obchodzony Ogólnopolski Dzień Bezpiecznego Kierowcy.

„Apelujemy do wszystkich kierowców i prosimy o kulturalną, ostrożną i bezpieczną jazdę! Wszystkich uczestników ruchu – o poszanowanie dla życia, bo jest ono darem Bożym. Wówczas też będziemy mogli liczyć na opiekę patrona kierowców św. Krzysztofa” – podkreślają w specjalnym apelu na Dzień św. Krzysztofa Krajowy Duszpasterz Kierowców i Fundacja Kierowca Bezpieczny.

Główne obchody Dnia Bezpiecznego Kierowcy odbędą się 25 lipca w Parafii pw. Św. Mateusza w Mielcu, ul. Bł. Ks. Romana Sitki 3. Uroczystość rozpocznie się modlitwą za wszystkich kierowców o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Mszy św. o godz. 8 przewodniczył będzie Krajowy Duszpasterz Kierowców, ks. Marian Midura, który następnie udzieli błogosławieństwa kierowcom oraz zawierzy kierowców Bożej Opatrzności przez wstawiennictwo Św. Krzysztofa.

Modlitwom w intencji kierowców będą towarzyszyć działania, których celem jest troska o bezpieczeństwo na naszych drogach – troska o zdrowie i życie ludzkie, bezpośrednie wpływanie na świadomość komunikacyjną społeczeństwa, a także propagowanie trzeźwej i bezpiecznej jazdy.

Program: 

godz. 8:00 – Msza święta pod przewodnictwem ks. Mariana Midury, Krajowego Duszpasterza Kierowców – parafia pw. Św. Mateusza w Mielcu – ul. Bł. Ks. Romana Sitki 3

godz. 8.45 – Zawierzenie kierowców i prośba o bezpieczeństwo w ruchu drogowym. Modlitwa za wszystkich funkcjonariuszy i służby na naszych drogach.
– Apel do Kierowców i wszystkich uczestników ruchu drogowego
– Uroczyste odczytanie DEKALOGU KIEROWCY
– Poświęcenie pojazdów – w tym pojazdów Służb Mundurowych: Policji, Straży Pożarnej, Inspekcji Transportu Drogowego, Służby Celno-Skarbowej, Straży Miejskiej, Wojska Polskiego, Leśników i Pogotowia Ratunkowego

godz. 9.15
– Uroczysty przejazd ulicą Legionów na stację Orlen i poświęcenie kapliczki ze Świętym Krzysztofem – patronem kierowców i bezpiecznych podróży

Mielec – rondo przy ul. Legionów – parking
godz. 10:30 -12.00
– Akcja Dzień bez mandatu – WRD KP Policji w Mielcu
– z udziałem funkcjonariuszy KP Państwowej Straży Pożarnej i funkcjonariuszy Podkarpackiego Urzędu Celno-Skarbowego w Przemyślu
– pokaz na stanowiskach profilaktycznych z symulatorem dachowania i symulatorem zderzeń – WORD Krosno
– pokazy – PSP Komenda Powiatowa w Mielcu

Od 23 do 30 lipca potrwa również Ogólnopolski Tydzień św. Krzysztofa, w którym oprócz promowania bezpieczeństwa na drogach, współpracująca z Krajowym Duszpasterzem Kierowców organizacja MIVA Polska zachęca w sposób szczególny do włączenia się w akcję: 1 grosz za 1 kilometr szczęśliwej jazdy na środki transportu dla misjonarzy. Inicjatywa ta ma pomóc w zebraniu środków, które będą przeznaczone na zakup pojazdów służących misjom.

Krajowy Duszpasterz Kierowców / BP KEP

Tydzień św. Krzysztofa i Akcja św. Krzysztof 1 gr za 1 km

Info Ogólnopolski Dzień Bezpiecznego Kierowcy 2023

www.duszpasterstwokierowcow.pl