Mszą św. w niedzielę 22 lipca abp Henryk Hoser SAC rozpoczyna swoją posługę w Medjugorie. Ojciec Święty Franciszek mianował 31 maja br. emerytowanego biskupa warszawsko-praskiego wizytatorem apostolskim o charakterze specjalnym dla parafii w Medzjugorje, na czas nieokreślony i ad nutum Sanctae Sedis (do dyspozycji Stolicy Apostolskiej).

Przypominamy treść komunikatu Biura Prasowego Stolicy Apostolskiej:

Dnia 31 maja 2018 r. Ojciec Święty mianował J. E. abp. Henryka Hosera, SAC, emerytowanego biskupa diecezji Warszawa-Praga (Polska), wizytatorem apostolskim o charakterze specjalnym dla parafii w Medzjugorje, na czas nieokreślony i ad nutum Sanctae Sedis.

Chodzi o zadanie wyłącznie duszpasterskie, będące kontynuacją misji Wysłannika Specjalnego Stolicy Apostolskiej dla parafii Medjugorje, powierzonej abp. Hoserowi 11 lutego 2017 r., którą zakończył w minionych miesiącach.

Misja wizytatora apostolskiego ma na celu zapewnienie stałego towarzyszenia wspólnocie parafialnej Medziugorie oraz wiernym udającym się tam z pielgrzymką, których potrzeby wymagają szczególnej uwagi.

Przypominamy życiorys abp. Henryka Hosera

Abp Henryk Hoser SAC to lekarz, misjonarz, pallotyn, były sekretarz Kongregacji ds. Ewangelizacji Narodów Stolicy Apostolskiej. Od czerwca 2008 r. do przejścia na emeryturę w grudniu 2017 r. pełnił posługę biskupa diecezji warszawsko-praskiej. W Konferencji Episkopatu Polski był m.in. przewodniczącym Zespołu Ekspertów ds. Bioetycznych Konferencji Episkopatu Polski, członkiem Komisji Duszpasterstwa, Rady ds. Rodziny KEP i Rady Stałej. 11 lutego 2017 r. został mianowany Specjalnym Wysłannikiem Ojca Świętego Franciszka do Medjugorje. Zakończona kilka miesięcy temu misja miała na celu dokładniejsze poznanie potrzeb wiernych, którzy tam pielgrzymują. Obecnie abp Hoser podejmie posługę specjalnego wizytatora apostolskiego w Medzjugorje.

Abp Hoser urodził się 27 listopada 1942 roku w Warszawie. W 1944 r. jego rodzina przeniosła się do Pruszkowa, gdzie ks. Henryk ukończył szkołę podstawową. Następnie uczęszczał do Liceum im. Tomasza Zana w Pruszkowie. Podjął studia na Akademii Medycznej, uzyskując – w 1966 r. – dyplom z medycyny. Po ukończeniu studiów otrzymał stanowisko asystenta na Akademii Medycznej.

W 1968 r. wstąpił do Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego (Księża Pallotyni), składając 8 września 1970 r. pierwszą profesję zakonną. W Wyższym Seminarium Duchownym w Ołtarzewie, jako alumn, był współtwórcą Grupy Misyjnej, istniejącej nieprzerwanie do dnia dzisiejszego. W latach 1969-1974 odbył studia z filozofii i teologii w Wyższym Seminarium Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego w Ołtarzewie. 16 czerwca 1974 r., otrzymał święcenia kapłańskie z rąk bp. Władysława Miziołka.

Jako pallotyn pełnił przez kilka lat funkcję delegata prowincjała Polskiej Prowincji Księży Pallotynów, a następnie przez 10 lat funkcję przełożonego Regii Stowarzyszenia Apostolstwa Katolickiego, jak również Przełożonego Konferencji Wyższych Przełożonych Instytutów Zakonnych i Stowarzyszeń Życia Konsekrowanego w Rwandze (COSUMA).

​ Podczas ludobójstwa w Rwandzie ​przebywał poza tym krajem, m.in. z tego powodu, że1994 r., został powołany jako ekspert w zakresie rodziny i rozwoju na Synod Specjalny Biskupów dla Afryki.

Po wojnie domowej w 1994 r. w Rwandzie, na czas nieobecności nuncjusza apostolskiego, Stolica Apostolska mianowała go wizytatorem apostolskim na Rwandę. Posiadając prawa przysługujące nuncjuszowi abp Hoser wizytował diecezje, mianował administratorów apostolskich na diecezje wakujące, pomagał biskupom i kapłanom organizować na nowo pracę duszpasterską.

Arcybiskupem mianował go Jan Paweł II 22 stycznia 2005 r. Benedykt XVI mianował abp. Hosera biskupem diecezji warszawsko-praskiej, którą objął 28 czerwca 2008 r. 8 grudnia 2017 r. po ukończeniu 75 lat przeszedł na emeryturę. Jego zawołanie biskupie brzmi: Maior est Deus (Bóg jest większy).

6 listopada 2015 prezydent RP Andrzej Duda odznaczył go Krzyżem Wielkim Orderu Odrodzenia Polski „za wybitne zasługi dla polskiego Kościoła, za osiągnięcia w pracy duszpasterskiej”. W 2011 r.  otrzymał tytuł honorowego obywatela Warszawy.

BP KEP

BRAK KOMENTARZY