Archidioecesis Premisliensis-Varsaviensis ritus byzantini ucraini

www.cerkiew.org

Diecezja przemyska obrządku wschodniego została utworzona w 1087 r. Ustanowiona archidiecezją przemysko-warszawską 31 maja 1996 r. Obejmuje teren wschodniej części kraju od rzeki Wisły.

Katedra:
Archikatedra w Przemyślu (rocznica poświęcenia: 7 VII).

Patroni:
św. Jan Chrzciciel (7 VII);
Najświętsza Maryja Panna (7 I);
św. Józef (8 I).

Stolica archieparchii:
Przemyśl

Podstawowe dane:
obszar:
terytorium Rzeczypospolitej
Polskiej po prawej stronie Wisły
katolików: 15 000
parafii: 50
księży diecezjalnych: 11
księży zakonnych: 3
sióstr zakonnych: 35
alumnów: 10

Archieparchia PRZEMYSKO-WARSZAWSKA

www.cerkiew.org
Metropolita:
abp Eugeniusz POPOWICZ

Eparchia OLSZTYŃSKO-GDAŃSKA

www.cerkiew.eu
Biskup diecezjalny:
bp Arkadiusz TROCHANOWSKI

Eparchia WROCŁAWSKO-KOSZALIŃSKA

www.cerkiew.net.pl
Biskup diecezjalny:
bp Włodzimierz JUSZCZAK OSBM
Biskup diecezjalny:
abp Eugeniusz POPOWICZ
Biskup senior:
abp Jan MARTYNIAK

 

Kuria Metropolitalna
ul. bł bp. Jozafata Kocyłowskiego 4
37-700 Przemyśl

tel.: 16 678 78 68
fax: 16 678 78 68

kuria@przemyslgr.opoka.org.pl
www.cerkiew.org

Kanclerz: ks. Mikołaj KOSTECKI
Ekonom: ks. Paweł ROHUŃ
Rzecznik: ks. Mikołaj KOSTECKI

Metropolitalne Greckokatolickie Seminarium Duchowne w Lublinie
ul. Prymasa S. Wyszyńskiego

6 20-950 Lublin

tel.: 81 532 24 68
fax: 81 532 24 68b.panczak@poczta.onet.pl 

www.seminarija.pl

Rektor: ks. Jarosław MARCZEWSKIi

Wicerektor alumnów greckokatolickich: ks. Bogdan Marek PAŃCZAK

BRAK KOMENTARZY