Na Jasnej Górze z udziałem przedstawicieli Episkopatu i rzeszy pątników przybyłych w kilkudziesięciu pielgrzymkach miały dziś miejsce główne uroczystości ku czci Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej. Wpisały się one w przygotowania do beatyfikacji Prymasa Wyszyńskiego. Dzień wcześniej (25 sierpnia) spotkała się Rada Biskupów Diecezjalnych.

To wiara i miłość umacniają i odbudowują Kościół. To wiara i miłość go ocalają. To wiara i miłość go kształtują – powiedział abp Wojciech Polak, Prymas Polski, w homilii Sumy odpustowej w Uroczystość Najświętszej Maryi Panny Częstochowskiej sprawowanej na Jasnej Górze 26 sierpnia. Suma rozpoczęła się o godz. 11.00. Przy znakach Światowych Dni Młodzieży trwała też modlitwa za młodych i ich spotkanie z Papieżem w Lizbonie.

Abp Wojciech Polak podkreślał w kazaniu, że Kościół choć naznaczony dziś kryzysami i doświadczeniami grzechów ludzi jest jedyną drogą do naszego bycia przy Chrystusie. Przypominał, że żaden człowiek niezależnie od wyznawanej religii czy pochodzenia, nie może być instrumentem walki politycznej, i to, że każde ludzkie życie jest święte.

>>Prymas Polski na Jasnej Górze: Wiara i miłość umacniają i odbudowują Kościół

Podczas Sumy tradycyjnie ponowione zostały złożone 65 lat temu Jasnogórskie Śluby Narodu, których autorem jest Prymas Wyszyński.  Ich tekst napisał podczas swego uwięzienia przez komunistyczne władze w Komańczy – między 29 października 1955 r. i 28 października 1956 r.

Podczas Mszy św. delegacja Katolickiego Stowarzyszenia „Civitas Christiana” złożyła w darze dla Jasnej Góry obraz z wizerunkiem Prymasa Tysiąclecia. Natomiast chętni tradycyjnie złożyli przyrzeczenia Duchowej Adopcji Dziecka Poczętego.

W uroczystościach wzięli udział biskupi diecezjalni, którzy dzień wcześniej zebrali się na dorocznych obradach. Podczas spotkania Rady Biskupów Diecezjalnych został m.in. przyjęty list pasterski, który zostanie odczytany w kościołach tydzień przed beatyfikacją kard. Stefana Wyszyńskiego i Matki Elżbiety Róży Czackiej.

>>Treść listu

W komunikacie wydanym po obradach biskupi zaznaczyli, że tylko niewielka liczba osób będzie mogła uczestniczyć we Mszy św. 12 września na miejscu beatyfikacji. Dlatego poprosili o zrozumienie tej sytuacji i włączenie się we wspólną modlitwę przez specjalne transmisje i obchody organizowane lokalnie. Nawiązując do wizyty Ad Limina polskich biskupów, w komunikacie podkreślono, że do Watykanu zostały już wysłane wszystkie wymagane przy takiej wizycie sprawozdania.

>>Komunikat po obradach

Podczas obrad biskupi podjęli także kwestię przygotowań do zwołanego przez papieża Franciszka XIV Zwyczajnego Ogólnego Zgromadzenia Synodu Biskupów, który w nowej formule zostanie zainaugurowany 9 i 10 października br. w Rzymie. Wobec wydarzeń na wschodniej granicy Polski, a zwłaszcza tego, co dzieje się w Afganistanie, biskupi diecezjalni podkreślili, że sytuacja migrantów i uchodźców zawsze powinna budzić zrozumienie, współczucie i pomoc.

Przed rozpoczęciem nowego roku szkolnego, biskupi zapewnili o modlitwie w intencji uczniów, rodziców i nauczycieli. Wyrazili także wdzięczność rolnikom za ich pracę, która zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe mieszkańcom naszej Ojczyzny.

Po zakończonych obradach biskupi wzięli udział w Apelu Jasnogórskim.

Po wspólnej modlitwie wysłuchali Oratorium poświęconego kard. Stefanowi Wyszyńskiemu.

Biuro Prasowe Jasnej Góry/ BP KEP

Zobacz też:


Zdjęcia z Uroczystości NMP Częstochowskiej (26.08.2021)Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej - Jasna Góra, 26 sierpnia 2021 r.

Zdjęcia z obrad Rady Biskupów Diecezjalnych (25.08.2021)Obrady Rady Biskupów Diecezjalnych - Jasna Góra, 25 sierpnia 2021 r.

Zdjęcia z Apelu Jasnogórskiego (25.08.2021)Spotkanie Rady Biskupów Diecezjalnych - Apel Jasnogórski - Jasna Góra, 25 sierpnia 2021 r.

Zdjęcia z Oratorium o kard. Wyszyńskim (25.08.2021)Oratorium "Soli Deo Per Mariam" - Jasna Góra, 26 sierp

BRAK KOMENTARZY