Biskupi do kapłanów: Bądźmy misjonarzami miłosierdzia

Ciągle toniemy i potrzebujemy, żeby On nas uratował. Tylko dzięki temu możemy być szafarzami Bożego miłosierdzia – piszą biskupi w liście do kapłanów na Wielki Czwartek. Zwracają uwagę na to, że Rok Miłosierdzia jest wielką szansą, by odnowić sprawowanie sakramentu pokuty i pojednania oraz zachęcić wiernych do spowiedzi. Przypominają jednak, że prymat miłosierdzia, nie oznacza pobłażliwości dla grzechu.

0
1571

DOKUMENT: List do kapłanów

W liście do kapłanów na Wielki Czwartek biskupi zachęcają wszystkich kapłanów, niezależnie od tego, czy otrzymali papieską misję w Roku Jubileuszowym, do tego, by stawali się „misjonarzami miłosierdzia”. W liście czytamy o miłosierdziu Bożym, które wyprowadza „ze śmierci do życia”, o misji Kościoła jako posłudze przebaczania oraz o tym, by na kapłańskiej drodze było obecne osobiste nawrócenie. „Uznanie własnej niemocy, szczere wyznanie grzechów, płacz nad swoją zdradą i spojrzenie w oczy miłosiernego Pana. taką była droga Piotra, taka jest i nasza droga” – czytamy w liście.

„Nie będziemy dobrymi spowiednikami, jeśli sami nie będziemy korzystali regularnie z łaski sakramentu pokuty” – piszą dalej biskupi. Zwracając uwagę na wartość sakramentu pokuty i pojednania, zachęcają do organizowania nabożeństw pokutnych połączonych z indywidualną spowiedzią. Widzą też konieczność katechezy dla dorosłych przypominającej warunki dobrej spowiedzi. Wskazują na to, by spowiednicy, nawet jeśli musieliby odmówić rozgrzeszenia, przekazywali prawdę z miłością i pokorą.

W liście na Wielki Czwartek czytamy dalej, że służba Bogu jest nierozłączna ze służbą człowiekowi. Dlatego tak ważna jest działalność charytatywna Kościoła. „Nie pozwólmy, by ktokolwiek z potrzebujących ludzi, których mijamy, stał się wyrzutem sumienia z powodu naszej obojętności” – piszą do kapłanów biskupi, przypominając wołanie Ojca Świętego Franciszka o uczynki miłosierdzia względem ciała i ducha.

W kontekście zbliżających się Światowych Dni Młodzieży biskupi zachęcają również do miłosiernej służby młodym. „Duszpasterstwo młodzieży zaczyna się od modlitwy za siebie i młodych” – piszą. Z wdzięcznością wspominają też zmarłego niedawno o. Jana Górę OP i stworzone przez niego formy duszpasterstwa młodzieży.

W ostatniej części listu biskupi poruszają kwestię obecności kapłana w życiu publicznym. Wyrażają niepokój wobec sytuacji, w których ksiądz manifestuje stanowisko różne od nauczania Kościoła, jako wywołujące zamęt wśród wiernych. Podkreślają też znaczenie Internetu, wskazując, by księża byli w nim aktywni „wyłącznie jako ludzie Chrystusa”, biorąc odpowiedzialność za słowa i obrazy, które tam zamieszczają. Dziękują kapłanom, którzy traktują Internet jako „przestrzeń do dawania świadectwa, ewangelizacji czy katechezy”.

Biskupi podkreślają, że każdy ksiądz jako obywatel „ma prawo do swoich poglądów politycznych, udziału w wyborach oraz zabierania głosu w debacie publicznej, zwłaszcza w kwestiach moralnych”. Zwracają jednak uwagę na to, że „każda publiczna aktywność księdza wymaga roztropnego odróżnienia polityki jako troski o dobro wspólne od zaangażowania w konkretne polityczne projekty”. „Posłannictwo księdza jest uniwersalne, czyli skierowane do każdej strony politycznego sporu” – czytamy w liście.

BANER_LIST_DO_KAPLANOW

BRAK KOMENTARZY