METROPOLIA PRZEMYSKO-WARSZAWSKA
KOŚCIOŁA GRECKOKATOLICKIEGO
(BIZANTYJSKO-UKRAIŃSKIEGO) W POLSCE

Przemyśl-Wrocław,12 marca 2020r.

Znak: 2020/126

List Jego Ekscelencji Arcybiskupa Eugeniusza Popowicza
Metropolity Przemysko-Warszawskiego
i Jego Ekscelencji Biskupa Włodzimierza R. Juszczaka
Ordynariusza Wrocławsko-Gdańskiego
do wiernych Metropolii Przemysko-Warszawskiej
w sprawie epidemii koronawirusa w Polsce

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!
Drodzy w Chrystusie Bracia i Siostry!

Mając na uwadze ogólną sytuację w Polsce i na świecie, związaną z niebezpieczeństwem zarażenia groźnym koronawirusem, kierując się bezpieczeństwem duchowieństwa, osób zakonnych i wiernych świeckich, opierając się na zaleceniach Wielce Błogosławionego Patriarchy Światosława, Zwierzchnika Ukraińskiego Kościoła Greckokatolickiego i rekomendacjach wydanych przez Konferencję Episkopatu Polski Kościoła Rzymskokatolickiego, wprowadzamy następujące prawne zarządzenia, które będą obowiązywały do końca marca 2020 roku na terytorium Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej i Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej Kościoła Greckokatolickiego w Polsce.

 1. Będąc świadomymi zagrożenia dla zdrowia i życia duchowieństwa oraz naszych wiernych, jakie niesie za sobą patologiczny i groźny koronawirus, zwalniamy z obowiązkowego udziału w niedzielnej Mszy św. do końca marca 2020 roku, następujące kategorie wiernych naszego Kościoła w Polsce:

– osoby starsze;

– osoby z symptomami infekcji (np.: kaszel, katar, podwyższona temperatura, itp.);

– dzieci i młodzież szkolną oraz osoby dorosłe, które są odpowiedzialne za opiekę nad nimi;

– osoby, które boją się zarażenia koronawirusem.

Dyspensa oznacza, że nieobecność na niedzielnej Mszy św. z wyżej wymienionych przyczyn nie jest grzechem. Zachęcamy jednak, żeby niedziela, która jest pamiątką Zmartwychwstania Pańskiego nie pozostawała dniem bez modlitwy. Zachęcamy do praktyki wspólnej modlitwy w rodzinie i do udziału w niedzielnej Mszy św. za pośrednictwem dostępnych dziś współczesnych zasobów komunikacji. W Internecie, na cerkiewnych kanale Żywe Tełebaczennia, o godz. 10.00 naszego czasu, jest transmitowana co niedzielę Msza św. z Soboru Zmartwychwstania Pańskiego w Kijowie. Na stronie internetowej Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej można również o godz. 8.00, 10.00 i 17.00 brać udział on-line w niedzielnej Mszy św. Radio Watykańskie transmituje Mszę Św. na swoich falach, co niedzielę o godz. 8.05.

 1. Na okres do końca marca 2020 roku, z uwagi na wielkie niebezpieczeństwo możliwego przeniesienia koronawirusa z osoby zainfekowanej na innych wiernych i duchownych, zarządzamy, by nie udzielać wiernym w naszych świątyniach Komunii Św., lecz zachęcać do przyjmowania Komunii Świętej duchowo, wzbudzając w sobie akt wiary, miłości do Boga oraz silne pragnienie przyjęcia Chrystusa do swego serca. Komunię św. będzie przyjmował jedynie kapłan, który będzie odprawiać Mszę św., co z teologicznego punktu widzenia jest koniecznym elementem sprawowania Bezkrwawej Ofiary Eucharystycznej. Kapłan Najświętszymi Darami będzie również błogosławił wiernych.
 2. Zarządzamy również, by do końca marca tego roku odwołać wszystkie tegoroczne wielkopostne rekolekcje, które zaplanowane są w parafiach Metropolii Przemysko-Warszawskiej. Jeśli na początku kwietnia zagrożenie epidemiologiczne osłabnie, to w parafiach będzie można przeprowadzić jedno- czy dwudniowe rekolekcje ze spowiedzią dla wiernych. Jeśli sytuacja się nie zmieni, to wydamy inne zarządzenia, które pozwolą naszym wiernym podczas Świąt Wielkanocnych pojednać się ze Zmartwychwstałym Chrystusem i przystąpić się Eucharystii.
 3. Do końca marca 2020 roku odwołujemy też wszystkie inne wydarzenia o charakterze duszpasterskim na terytorium Archidiecezji Przemysko-Warszawskiej oraz Diecezji Wrocławsko-Gdańskiej, takie jak: spotkania dekanalne, konferencje, pielgrzymki, spotkania duszpasterskie, itd., w których mieliby brać udział księża, osoby zakonne, czy wierni świeccy z różnych parafii i dekanatów naszych diecezji.
 4. W naszych świątyniach podczas niedzielnych Mszy św., a także w życiu codziennym, należy przestrzegać podstawowych norm higieny, które w obu diecezjach były już wcześniej podane do wiadomości. Jeszcze raz przypominamy główne zalecenia:

– nie należy całować ikon czy innych obrazów w świątyni; oddać cześć ikonom możemy, tak, jak jest to w tradycji Kościoła wschodniego, dotykając ich głową;

– w czasie Małego Wejścia albo po czytaniu Ewangelii wiernym nie należy podawać Ewangeliarza do pocałowania;

– należy unikać całowania rąk swoim duszpasterzom, szczególnie, gdy prosimy o odrębne błogosławieństwo;

– na czas trwania niebezpieczeństwa należy zamknąć w świątyniach naczynia z wodą święconą, którą wierni mają w zwyczaju pić, albo, którą wierni żegnają się przy wejściu do świątyni;

– jeśli będzie to możliwe, w naszych świątyniach należy stać w bezpiecznej odległości od innych osób;

– w przypadku takiej możliwości, w przedsionkach naszych świątyń należy postawić naczynia z płynem do dezynfekcji rąk;

– we wszystkich konfesjonałach, z których korzystają nasi wierni, przystępując do sakramentu pokuty i pojednania, tzw. kratki mają być zakryte przeźroczystą folią, aby zabezpieczyć przed zarażeniem kapłana i penitenta; folie należy często dezynfekować i wymieniać na nowe;

– należy ściśle przestrzegać zasad higieny oraz często i dokładnie myć ręce mydłem, głównie, po powrocie do domu;

– w życiu codziennym zaleca się unikania podawania ręki innym osobom i unikania miejsc, gdzie przebywają osoby z kaszlem;

– gdy ktoś zauważy, że temperatura jego ciała podwyższy się przynajmniej do 38 stopni Celsjusza, dodatkowo będzie miał kaszel i duszności musi obowiązkowo poinformować swojego lekarza albo bezpośrednio SANEPID.

 1. W tym trudnym czasie dla ludzi na całym świecie, musimy oczywiście pamiętać o swoim zdrowiu i bezpieczeństwie. Chcemy jednak uwrażliwić wszystkich was, drodzy w Chrystusie bracia i siostry, abyście pamiętali również o duchowych i życiowych potrzebach osób starszych, samotnych, tych, którzy są bezradni oraz nie są w stanie podołać swoim życiowym problemom. Wielki Post to właśnie czas szczególnego miłosierdzia względem osób potrzebujących. Skorzystajmy z tej okazji, spójrzmy dookoła siebie i sprawdźmy, czy ktoś nie czeka na nasze wsparcie oraz pomoc. Dzieło miłosierdzia względem bliźniego będzie miłym Bogu i przyczyni się do zmniejszenia ludzkiego cierpienia, a dla nas będzie cennym darem na wieczność.
 2. W tych ciężkich i niebezpiecznych dla życia ludzkiego oraz zdrowia chwilach, nasze świątynie powinny pozostawać miejscem otwartym dla wszystkich, do których mogą przyjść wierni, aby leczyć swoje dusze. Dlatego też zarządzamy:
 • tam, gdzie mamy nasze własne świątynie i gdzie jest to tylko możliwe, powinny one pozostawać otwarte w ciągu dnia, aby nasi wierni mogli spokojnie przyjść na osobistą modlitwę,
 • w naszych świątyniach, szczególnie w ciągu dnia, wierni powinni wiedzieć, w jakich godzinach będzie możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania,
 • w czasie Mszy św., Liturgii Uprzednio Poświęconych Darów i innych nabożeństw, które będą odprawiane w naszych świątyniach, w potrójnej litanii, należy dodawać następujące wezwania za zdrowie, wyzwolenie od epidemii i za lekarzy, którzy ratują ludzkie życie:
 • Lekarzu dusz i ciał, przed Tobą z miłością i pokornym sercem upadamy i wołamy: „Uchroń cały świat od epidemii, uzdrów od chorób, ulecz cierpienia duszy i ciała chorych sług Twoich, odpuść im, jako miłosierny,wszystkie przewinienia dobrowolne i niedobrowolne, i podnieś z choroby” modlimy się do Ciebie, Panie, wysłuchaj nas i zmiłuj się.
 • Módlmy się jeszcze za wszystkich chorych, aby w swojej chorobie byli wzmocnieni Bożą łaską i nadzieją na uzdrowienie oraz by mogli spodziewać się od innych ludzi pomocy, opieki i wsparcia w cierpieniu, modlimy się do Ciebie, Panie, wysłuchaj nas i zmiłuj się.
 • Módlmy się jeszcze, aby w czasie epidemii nikt z potrzebujących nie został zapomniany i ostał się samotny, ale żeby mógł liczyć na pomoc i wsparcie bliskich ludzi, modlimy się do Ciebie, Panie, wysłuchaj nas i zmiłuj się.
 • Módlmy się jeszcze za lekarzy i za cały personel medyczny, który, narażając swoje własne zdrowie i życie, ratuje zdrowie i życie innych, by Bóg ochraniał ich przez zarażeniem, dawał im zdrowie i siłę w ich odpowiedzialnej oraz ciężkiej służbie, by umacniała ich nasza wdzięczność i modlitwa, modlimy się do Ciebie, Panie, wysłuchaj nas i zmiłuj się.
 • Módlmy się jeszcze za wszystkich nas, aby doświadczenie próby chorobą i epidemią nauczyło nas ofiarować swoje cierpienie razem z naszym Zbawicielem za cały świat, aby On uczył nas pokory w cierpieniu, nie pozwolił zapomnieć o żadnym potrzebującym spośród naszych bliźnich, oraz by przypominał i na nowo uświadamiał nam, że my i całe nasze życie spoczywa ostatecznie w Bożych, a nie w naszych rękach, módlmy się do Ciebie, Panie, wysłuchaj nas i zmiłuj się.
 • Módlmy się jeszcze za wszystkich nas, abyśmy w swym życiu wystrzegali się grzechu, zawsze byli gotowi przyjąć doświadczenie cierpienia, które przychodzi od świata, a także byśmy w każdym momencie byli gotowi do spotkania z naszym Zbawicielem, módlmy się, Panie, wysłuchaj nas i zmiłuj się.

Drodzy w Chrystusie Bracia i Siostry!

W dzisiejszej bolesnej i przykrej sytuacji, która dotąd nie miała miejsca w znanej nam historii, tym bardziej, że odbywa się w przededniu Paschy Chrystusowej, priorytetem jest dla nas bezpieczeństwo naszych wiernych, osób zakonnych oraz duchowieństwa. Dlatego, biorąc pod uwagę wskazania Zwierzchnika naszego Kościoła, Wielce Błogosławionego Światosława, który przypomina, że w związku z zagrożeniem epidemii jesteśmy zobowiązani wykonywać rozporządzenia władzy państwowej i regionalnej oraz służb sanitarnych, z pokorą przyjmujemy to doświadczenie i mamy nadzieję, że ostatecznie pomoże nam ono na nowo zwrócić się do Pana Boga. Będziemy uważnie śledzić dalszy rozwój sytuacji epidemiologicznej w Polsce i patrzeć na kroki, które w sprawach bezpieczeństwa wiernych w świątyniach będą przyjmować inne Kościoły i zgodnie z tym uchwalać będziemy odpowiednie zarządzenia. Modlimy się do Boga, byśmy w radości mogli przeżyć w naszych świątyniach tegoroczne spotkanie ze Zmartwychwstałym Chrystusem.

Jeszcze raz przypominamy, że czas zagrożenia epidemiologicznego ze wszystkimi utrudnieniami w życiu społecznym, w tym również religijnym i parafialnym, nie może być czasem, w którym ustaje modlitwa w parafiach oraz w całym naszym Kościele.

Dlatego zachęcam wszystkich, aby wziąć sobie do serca słowa Wielce Błogosławionego Światosława, który mówi: W tym czasie Wielkiego Postu dotrzymujmy się modlitwy domowej. Można korzystać z transmisji nabożeństw za pośrednictwem współczesnych zasobów komunikacji. Zachęcamy kapłanów do odpowiadania na prośby wiernych o udzielanie Sakramentu Spowiedzi i Komunii Św. w domu, szczególni jeśli chodzi o osoby chore.

Razem z całym Kościołem wzywajmy do Pana, aby skrócił czas zagrożenia dla życia i zdrowia ludzkiego i uwolnił świat od spustoszenia, jakie niesie koronawirus, słowami modlitwy, która niegdyś często brzmiała w naszych świątyniach: Od powietrza, głodu, ognia i wojny, wybaw nas Panie!

Z pasterskim błogosławieństwem

+ Arcybiskup Eugeniusz Popowicz
 Metropolita Przemysko-Warszawski

+ Włodzimierz R. Juszczak OSBM
Biskup Wrocławsko-Gdański 

Wszystkim kapłanom Metropolii Przemysko-Warszawskiej powierzamy przeczytanie tego listu we wszystkich naszych świątyniach, w niedzielę 15 marca 2020 roku.