Jak co roku na rocznicy Rodziny Radia Maryja nie mogło zbraknąć księży biskupów. Ich obecność potwierdza, jaką wartością dla Kościoła katolickiego w Polsce jest toruńska rozgłośnia i dzieła przy niej wyrosłe.

Radio Maryja uczy nas każdego dnia modlitwy i zachęca do podążania drogą prawdy i Bożych przykazań – podkreśla ks. bp Tadeusz Bronakowski.

– Dziękujemy również Panu Bogu za to, że to radio istnieje od strony społecznej, od strony naszej Ojczyzny. Jest to działalność także patriotyczna. Jest to działalność, która powoduje, że nasze społeczeństwo staje się lepsze wspanialsze, piękniejsze – zaznacza ks. bp Tadeusz Bronakowski.

Radio Maryja zmieniło bieg historii Polski, ale najważniejsze jest to, że dzięki niemu w publicznej przestrzeni zabrzmiał głos Ewangelii – wskazuje ks. bp Stanisław Stefanek.

– Wszystkie inne rzeczy z tego wynikają, ponieważ dzisiaj próbuje się albo zagłuszyć prawdę Ewangelii, konkretnie imię Boga, albo próbuje się ją sprywatyzować. Dzięki Radiu Maryja tak bardzo wcześnie, bo to już 26 lat, przestrzeń publiczna została wypełnioną prawdą, którą Duch Święty nam wszystkim niesie każdego dnia – mówi ks. bp Stanisław Stefanek.

Ks. bp Stefan Regmunt akcentuje, że Radio Maryja jest darem Ducha Świętego i jedną z form nowej Ewangelizacji.

– Bardzo trafna, bardzo życzliwie przyjęta przez wielu. Próbuje się mówić, że tylko starsi słuchają Radia Maryja, ale myślę, że również to jest katecheza dla kapłanów, którzy w różnych sytuacjach mogą umocnić się tematyką, którą podejmuje Radio Maryja – ocenia ks. bp Stefan Regmunt.

Toruńska rozgłośnia jest strażnikiem słowa pochodzącego od Pana Boga, które jest niezmienne od 2 tysięcy lat – podkreśla ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz.

– Sądzę, że Radio Maryja weszło w ten rytm. To jest bardzo ważne. Przyjęło taką koncepcję, ponieważ chce być tym słowem, które niezależnie od zmian, które dokonują się w naszej Ojczyźnie, jest swego rodzaju strażnikiem wartości słowa. To jest bardzo istotne, żeby nie było ono naciągane – zaznacza ks. bp Antoni Pacyfik Dydycz.

Musimy dziękować Panu Bogu za dar Radia Maryja – mówi ks. bp Wiesław Śmigiel, ordynariusz nominat diecezji toruńskiej.

– Ono niesie Jezusa Chrystusa, niesie Ewangelię. Niesie dobrą nowinę i w tym wymiarze jest to ogromna wartość i wielki dar – wskazuje ks. bp Wiesław Śmigiel.

Polscy księża biskupi cały czas otaczają Radio Maryja i dzieła przy nim wyrosłe swoją modlitwą i duszpasterską troską.

Radio Maryja

BRAK KOMENTARZY