Systemowa odpowiedź na problem wykorzystania dzieci i młodzieży przez niektórych duchownych – to główny temat Rady Stałej Konferencji Episkopatu Polski, którą zwołał 22 maja Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki.

„Chodzi o to, abyśmy w jak najszybszym czasie przejrzeli skuteczność procedur. Tak aby te braki, które się ujawniły, jak najszybciej – poprzez szkolenia delegatów i wprowadzenie strategii – udoskonalić. Musimy je systematycznie udoskonalać dla dobra osób pokrzywdzonych” – podkreślił abp Wojciech Polak, Prymas Polski, Delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży KEP.

Ks. Piotr Studnicki, koordynator medialny z Centrum Ochrony Dziecka, powiedział, że istnieje potrzeba m.in. zbudowania profesjonalnego systemu prewencji. „W tym projekcie przewidujemy również kwestię, którą Centrum zajmuje się od lat, a więc kwestię prewencji, całego systemu szkoleń skierowanych do seminariów, zgromadzeń zakonnych, księży, do wszystkich w Kościele, aby poprzez zmianę świadomości, edukację, informację stwarzać coraz bardziej bezpieczne środowiska dla dzieci i młodzieży” – podkreślił ks. Studnicki.

Abp Polak powiedział, że szkolenie metropolitów, które odbyło się po posiedzeniu Rady Stałej, dotyczyło również badania tego, w jaki sposób prowadzone były sprawy związane z przestępstwami duchownych. „Tutaj mówimy więc też o odpowiedzialności. Ale w tym projekcie proponujemy również pomoc dla metropolitów: grupę specjalistów do pomocy w jasnym przejrzeniu tych spraw” – zauważył abp Polak.

Delegat Episkopatu ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży, abp Wojciech Polak, stwierdził, że planowane jest powstanie grupy roboczej, która będzie służyła do wprowadzania w życie motu proprio papieża Franciszka.

BP KEP

Nagranie audio:

Zdjęcia:
Briefing prasowy - 22 V 2019 r

Zobacz też:
>>WRAŻLIWOŚĆ I ODPOWIEDZIALNOŚĆ (Słowo biskupów do wiernych)

BRAK KOMENTARZY