Biskupi podziękowali Ojcu Świętemu Franciszkowi za najnowszą encyklikę „Fratelli tutti”. Podkreślili, że przypomina ona Kościołowi i światu, że „wszyscy tworzymy wspólnotę sióstr i braci powołanych do obalania murów i budowania mostów”.

„Razem z naszymi wiernymi pragniemy wychodzić z cienia zamkniętego świata i tworzyć nowy styl życia w duchu Ewangelii. Dziękujemy za przypomnienie, że jesteśmy stworzeni dla miłości i wezwani do rozpoznawania Chrystusa na obliczu każdego człowieka odrzuconego” – napisali biskupi.

W liście do Papieża zapewnili o swoim wsparciu modlitewnym i poprosili o błogosławieństwo dla Kościoła w Polsce.

Encyklika „Fratelli tutti” jest trzecią encykliką papieża Franciszka poświęconą braterstwu i przyjaźni społecznej. Została podpisana 3 października 2020 roku w Asyżu. Tekst encykliki został ogłoszony 4 października br. we wspomnienie św. Franciszka z Asyżu.

BP KEP

Publikujemy pełną treść listu:

Łódź, dnia 5 października 2020

Umiłowany Ojcze Święty!

Biskupi polscy zgromadzeni na sesji plenarnej w Łodzi, w dniu wspomnienia Świętej Faustyny, Apostołki Miłosierdzia Bożego, przesyłają Waszej Świątobliwości wyrazy synowskiego oddania i zapewnienia o nieustannej modlitewnej więzi.

Z wielką wdzięcznością przyjęliśmy, najnowszą Encyklikę Następcy Świętego Piotra „Fratelli tutti”, która przypomina Kościołowi i światu, że wszyscy tworzymy wspólnotę sióstr i braci powołanych do obalania murów i budowania mostów.

Razem z naszymi wiernymi pragniemy wychodzić z cienia zamkniętego świata i tworzyć nowy styl życia w duchu Ewangelii. Dziękujemy za przypomnienie, że jesteśmy stworzeni dla miłości i wezwani do rozpoznawania Chrystusa na obliczu każdego człowieka odrzuconego.

Zapewniając o wsparciu dla pasterskiego trudu Waszej Świątobliwości, prosimy o błogosławieństwo dla Kościoła w Polsce.

***

Łódź, lì 5 di ottobre 2020

Amatissimo Santo Padre,

I vescovi polacchi riuniti nella sessione plenaria a Łódź, nel giorno della memoria liturgica di Santa Faustina Kowalska, Apostola della Divina Misericordia, inviano a Vostra Santità espressioni della devozione filiale e assicurazioni di un costante vincolo di preghiera.

Con grande gratitudine abbiamo ricevuto l’ultima Lettera Enciclica del Successore di Pietro „Fratelli tutti”, che ricorda alla Chiesa e al mondo intero che tutti noi formiamo una sola comunità di sorelle e fratelli chiamati ad abbattere i muri e a costruire i ponti.

Insieme ai nostri fedeli desideriamo uscire dall’ombra di un mondo chiuso e creare un nuovo stile di vita nello spirito del Vangelo. Vorremo ringraziarLa per averci ricordato che siamo creati per amore e chiamati a riconoscere Cristo nel volto di ogni persona scartata.

Assicurando il nostro appoggio per lo sforzo pastorale della Vostra Santità, chiediamo la Sua benedizione apostolica per la Chiesa in Polonia.

 

BRAK KOMENTARZY