W 100-lecie powstania uczelni wyrażamy naszą wdzięczność wobec Boga za wiekową służbę Deo et Patriae, dzięki której pokolenia ludzi młodych mają możliwość poznawania prawdy, stając się zaczynem życia ewangelicznego w świecie współczesnym – napisali biskupi zgromadzeni na 379. Zebraniu Plenarnym Konferencji Episkopatu Polski w Janowie Podlaskim w życzeniach do rektora Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego ks. prof. Antoniego Dębińskiego. 

Publikujemy treść życzeń podpisanych w imieniu biskupów przez prezydium KEP:

Magnificencjo,
Najdostojniejszy Księże Rektorze!

Biskupi Konferencji Episkopatu Polski – zebrani na 379. Zebraniu plenarnym w Janowie Podlaskim, w Diecezji Siedleckiej – przesyłają swoje pasterskie pozdrowienia oraz zapewnienia o duchowej więzi i bliskości z całą wspólnotą akademicką Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego Jana Pawła II.

Nasze pozdrowienia kierujemy do Waszej Magnificencji, Senatu Uczelni,  czcigodnego grona profesorskiego, drogich studentów oraz wszystkich zacnych absolwentów.

W 100-lecie powstania uczelni wyrażamy naszą wdzięczność wobec Boga za wiekową służbę Deo et Patriae, dzięki której pokolenia ludzi młodych mają możliwość poznawania prawdy, stając się zaczynem życia ewangelicznego w świecie współczesnym.

✠ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski
Wiceprzewodniczący Rady Konferencji Episkopatów Europy (CCEE)