O krzyżu, miłości i św. Janie Pawle II w 18. rocznicę jego odejścia do Domu Ojca mówili polscy biskupi w homiliach wygłaszanych w Niedzielę Palmową, która rozpoczyna w Kościele Wielki Tydzień.

„Człowiek i ludzkość pozostają bezpieczne tylko pod panowaniem Chrystusa, które to panowanie rodzi się z miłości, ukazuje miłość i rządzi się miłością” – mówił przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w homilii Mszy św. sprawowanej w katedrze poznańskiej. Podkreślił, że „prawdy o panowaniu Chrystusa nad całym stworzeniem nie są w stanie zakwestionować żadne osiągnięcie ludzkiego geniuszu, mimo, iż w międzyczasie ludzkość rzeczywiście poczyniła – w sensie technicznym – ogromne postępy. Jeśli rozwój ludzkości pójdzie zgodnie z prawem Bożym, ludzkość nie powodów do obaw. Jeśli jednak pójdzie przeciw prawom Bożym to istnieją powody do obaw”.

Prymas Polski abp Wojciech Polak przypomniał w homilii o przypadającej dziś 18. rocznicy śmierci św. Jana Pawła II powtarzając jego słowa, że „Kościół będzie niósł z Chrystusem krzyż przez pokolenia, będzie świadczył o nim, będzie z niego czerpał życie, będzie z krzyża rósł”. „Gdy więc dziś wchodzimy w kolejny w naszym życiu Wielki Tydzień sam Jezus jeszcze raz nam przypomina, że taka była przecież Jego droga i że ostateczne zwycięstwo będzie musiało przejść przez mękę i krzyż” – mówił Prymas Polski.

Abp Marek Jędraszewski, metropolita krakowski, podczas liturgii Niedzieli Palmowej w katedrze na Wawelu przypomniał ostatnią Niedzielę Palmową Jana Pawła II z 20 marca 2005 roku. Obchodzony był wtedy Światowy Dzień Młodzieży w diecezjach. Ojciec Święty, ze względu na stan zdrowia, nie mógł osobiście wygłosić orędzia do młodych, ale odczytał je abp Leonardo Sandri. „Idźcie dalej niestrudzenie wybraną drogą, abyście w każdym miejscu byli świadkami chwalebnego Krzyża Chrystusa. Nie lękajcie się! Non abbiate paura! Niech radość ukrzyżowanego i zmartwychwstałego Pana będzie waszą siłą, a Przenajświętsza Maryja Panna niech zawsze wam towarzyszy”. „Nie możemy się bać, bo Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały zwyciężył” – podkreślał metropolita krakowski.

„Rozpoczynając Niedzielą Palmową Wielki Tydzień, starajmy się te święte dni przeżyć w duchu miłości względem Boga, który się objawia w osobie Jezusa Chrystusa, ale również w duchu miłości wobec drugiego człowieka, bo tak Bóg umiłował człowieka, że Syna swego jednorodzonego dał, aby każdy kto w niego wierzy, nie zginął, ale miał życie wieczne” – mówił w homilii biskup polowy Wiesław Lechowicz, który przewodniczył Mszy św. w katedrze polowej Wojska Polskiego.

Liturgii Niedzieli Palmowej w łódzkiej bazylice archikatedralnej przewodniczył metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś. Eucharystia rozpoczęła się na placu katedralnym przy – zdewastowanym dzisiejszej nocy – pomniku św. Jana Pawła II. Cytując Bullę Jana Pawła II – Incarnationis misterium – ogłaszającą Wielki Jubileusz 2000 Roku, metropolita łódzki powiedział, że ten tekst jest skierowany do tych wszystkich, „którzy wątpią, że my chcemy się zmierzyć z naszym grzechem, naszą słabością. Mierzymy się, będziemy się codziennie mierzyć do końca, i my to robimy w imię posłuszeństwa janowi Pawłowi II. My to robimy z miłości do tego Papieża. W posłuszeństwie Janowi Pawłowi II mierzymy się ze złem w Kościele”.

„Dysonans pomiędzy +hosanna”+ a +ukrzyżuj+, stał się treścią wielu życiorysów, społeczeństw, a nawet ogromnych części historii świata” – powiedział biskup koszalińsko-kołobrzeski Zbigniew Zieliński. Podczas liturgii Niedzieli Palmowej w katedrze w Kołobrzegu biskup stwierdził, że obecnie zrozumienie tego dysonansu ułatwia to, co dzieje się wokół osoby św. Jana Pawła II.

KAI / diecezja.pl / archidiecezja.lodz.pl / BP KEP

Fot. @prymasowska