O potrzebie nadziei, pokoju i dawania chrześcijańskiego świadectwa mówili polscy biskupi w homiliach podczas liturgii Wigilii Paschalnej i w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego.

W telewizyjnym orędziu na Święta Zmartwychwstania Pańskiego Prymas Polski abp Wojciech Polak podkreślił, że ogień i blask Zmartwychwstałego są mocniejsze niż cierpienie i śmierć. „Niech więc Zmartwychwstały Pan dotknie nas ogniem miłości, by ci, którzy dziś niewinnie cierpią pośród zgliszczy barbarzyńskich wojen, zwłaszcza w Ukrainie, nie utracili nadziei, a ci, którzy wzniecają pożary śmiercionośnych konfliktów, opamiętali się i wrócili do zgody” – mówił Prymas. „Czy to widać, że jesteśmy ludźmi zmartwychwstania? Czy to widać nie tylko w naszym życiu indywidualnym, ale w życiu Kościoła?” – pytał zaś w czasie Wigilii Paschalnej w Gnieźnie.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki podczas Wigilii Paschalnej w nocy z sobotę na niedzielę w katedrze poznańskiej mówił o tym, że dla chrześcijan zmartwychwstanie Chrystusa jest źródłem i początkiem duchowego zmartwychwstania z grzechu. Podkreślił też, że święta wielkanocne proponują nam, abyśmy spojrzeli na nasze życie inaczej niż patrzymy na co dzień i pomyśleli o końcu naszej ziemskiej pielgrzymki. „Życie ludzkie skończy się sądem, na którym sędzią będzie Chrystus – sumienie całej ludzkości” – mówił metropolita poznański.

Metropolita łódzki abp Grzegorz Ryś podczas Mszy św. w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego podkreślił zaś, że nie ma lepszej nowiny niż ta, że Bóg ustanowił Chrystusa sędzią nad nami. „Nie ma lepszej nowiny, bo sędzią jest ten, który wziął na siebie nasze grzechy” – powiedział.

„Zmartwychwstanie Chrystusa odwróciło porządek mijania, bo przechodzimy od śmierci do pełni życia” – mówił metropolita krakowski abp Marek Jędraszewski podczas liturgii Wigilii Paschalnej w katedrze na Wawelu.

„Całkowite zawierzenie Bogu, dochowanie Mu wierności nawet w najtrudniejszych godzinach życia, zawsze oznacza odrodzenie, zawsze prowadzi do zwycięstwa” – podkreślał natomiast metropolita lubelski abp Stanisław Budzik w homilii wygłoszonej w niedzielę w archikatedrze lubelskiej.

Metropolita białostocki abp Józef Guzdek podczas liturgii Wigilii Paschalnej w białostockiej bazylice archikatedralnej zauważył, że „spotkanie z Jezusem zmartwychwstałym jest wezwaniem, abyśmy we wszystkich okolicznościach życia byli dobrzy. Uczy nas ludzkiej szlachetności”. W homilii przywoływał znane z historii narodu polskiego przykłady sług Kościoła, którzy doświadczali dramatu „ukrzyżowania”. Wśród nich wymienił św. Jana Pawła II jako „dobrego, ale niewygodnego dla władców i dyktatorów ówczesnego świata”.

Podczas rezurekcji w archikatedrze przemyskiej, abp Adam Szal podawał zaś przykład Rodziny Wiktorii i Józefa Ulmów, którzy żyli prawdą o Jezusie i Ewangelii. Mówił, że ich męczeństwo jest dowodem na to, że świadectwo o Chrystusie powinno być składane w każdych warunkach, nawet tych niebezpiecznych dla naszego życia.

O to, co zmartwychwstanie Chrystusa oznacza dla mnie tu i teraz, w moim życiu i w Kościele, pytał natomiast kard. Kazimierz Nycz, który w Niedzielę Zmartwychwstania przewodniczył uroczystej Mszy św. w archikatedrze warszawskiej. Wskazywał, że Wielkanocy nie da się przeżywać w oderwaniu od naszej codziennej egzystencji. Jak podkreślił, powinniśmy wierzyć, że tegoroczna Wielkanoc pozwoli i nam zmartwychwstać – co oznacza, że będziemy bardziej gorliwi w pomaganiu innym ludziom, a „Chrystus ukrzyżowany i zmartwychwstały odmieni los tych wszystkich, za których się modlimy i których wspieramy”.

Metropolita częstochowski abp Wacław Depo podczas Wigilii Paschalnej w archikatedrze Świętej Rodziny w Częstochowie podkreślił, że dziś świat potrzebuje nadziei „na życie w Bogu i prawdziwy pokój na świecie”.

„Chrystus daje nam nowe życie i nową nadzieję. Nic nie jest już takie samo i wszystko można zacząć od nowa” – powiedział bp Krzysztof Wętkowski podczas liturgii Wigilii Paschalnej we włocławskiej katedrze.

Abp Tadeusz Wojda zachęcał w Gdańsku do stawania się świadkami Jezusa dla tych, którzy uwierzyli dzięki naszej wierze. „Niech orędzie paschalne o zmartwychwstaniu Chrystusa szerzy się w świecie. Głośmy je naszym sercem i życiem, prostym, pełnym pokory i dobrych uczynków” – powiedział.

Również biskup tarnowski Andrzej Jeż podkreślał, że jesteśmy powołani do tego, by „doświadczać obecności Zmartwychwstałego Pana i szerzyć tę radosną nowinę w świecie”. „Otwórzmy się na Bożą nadzieję” – powiedział w Niedzielę Zmartwychwstania Pańskiego w bazylice katedralnej w Tarnowie.

„Pusty grób, jaki zastały zmartwione kobiety oraz apostołowie jest prorockim znakiem, że na grobie nic się nie kończy” – podkreślił bp Jan Piotrowski podczas Mszy św. rezurekcyjnej w katedrze w Kielcach.

„Nasi krytycy widzą w Kościele wyłącznie instytucję, czasami mówią o korporacji czy organizacji. Tymczasem Chrystus uważa Kościół za swoje mistyczne ciało. Jest Jego głową, karmiąc wierzących samym sobą, aby byli do Niego podobni, choć są tylko słabymi ludźmi” – powiedział w katedrze sandomierskiej bp Krzysztof Nitkiewicz. Podkreślił też, że wiara, chociaż często spotyka się z brakiem zrozumienia, a czasami trzeba okupić ją cierpieniem, stanowi największy skarb, jaki człowiek otrzymał od Boga.

Biskupi zachęcali do odnawiania wiary i praktykowania jej poprzez codzienne świadectwo chrześcijańskiego życia. Prosili też o trwanie przy wartościach oraz o modlitwę w rodzinach w intencji pokoju i jedności w Polsce i na całym świecie.

KAI / BP KEP