„Towarzyszymy Wam teraz, na etapie przygotowań. Będziemy z Wami podczas spotkań w naszych diecezjach. Wspólnie będziemy modlić się także w Krakowie” – piszą biskupi do młodzieży, ponawiając zaproszenie do udziału w Światowych Dniach Młodzieży w Krakowie. Komunikat został podpisany przez biskupów podczas ostatniego zebrania plenarnego w Warszawie. Będzie odczytywany w kościołach w niedzielę 19 czerwca.

Tekst komunikatu

Światowe Dni Młodzieży były tematem wiodącym 373. Zebrania Plenarnego Konferencji Episkopatu Polski, które miało miejsce 7 i 8 czerwca w Warszawie. – Bardzo nam zależy, żeby w Krakowie pojawiło się wielu Polaków – podkreślał bp Damian Muskus, przewodniczący Komitetu Organizacyjnego ŚDM.

–  Jesteśmy wdzięczni Księżom Biskupom za taką mobilizację – mówił po obradach biskupów w Warszawie ks. Grzegorz Suchodolski, sekretarz generalny Komitetu Organizacyjnego Światowych Dni Młodzieży w Krakowie. Swój udział w Światowych Dniach Młodzieży zgłosiło dotąd 108 polskich biskupów, z których 58 wygłosi katechezy.

Zobacz też:

Komunikat z 373. Zebrania Plenarnego KEP

Bp Damian Muskus przed Światowymi Dniami Młodzieży

Oficjalny program wizyty papieża Franciszka w Polsce z okazji ŚDM

Prof. Giovanni Maria Vian przed ŚDM

BRAK KOMENTARZY