Maryjo uboga, Ty wszystko masz u Boga, Dzisiaj wstępujesz po piętnastu stopniach pokory do świątyni, aby stać się świątynią. I my, biskupi polscy, wstępujemy za Tobą – mówił bp Michał Janocha podczas Apelu Jasnogórskiego w trakcie rekolekcji Konferencji Episkopatu Polski na Jasnej Górze, 21 listopada.

Publikujemy treść rozważań Apelu Jasnogórskiego:

Rekolekcje Konferencji Episkopatu Polski
Jasna Góra, 21 listopada 2017

Archanioł z nieba posłan był, by witaj Matce Boga rzekł. A kiedy ujrzał, że na jego bezcielesny głos bierzesz na siebie ciało, Panie, stanął w zachwycie wołając do Niej:

Witaj, przez którą jaśnieje radość,
Witaj, dla której klątwa odpuszczona,
Witaj, która Adama podnosisz z upadku,
Witaj, która od łez uwalniasz Ewę

Maryjo uboga, Ty wszystko masz u Boga,
Dzisiaj wstępujesz po piętnastu stopniach pokory do świątyni,
aby stać się świątynią.
I my, biskupi polscy, wstępujemy za Tobą.
Ucz nas zdumienia i zachwytu
tajemnicą świata
tajemnicą życia
tajemnicą Boga,
abyśmy włączyli się w pieśń archanioła
w pieśń wieków
w pieśń pokoleń

Witaj, o wysokości, pojęciom ludzkim niedostępna,
Witaj, głębiono nawet anielskim okiem niezbadana,
Witaj, bo jesteś tronem Króla,
Witaj, bo dźwigasz Tego, co wszystkie dźwiga rzeczy.

Stajemy przed Tobą z naszymi braćmi i siostrami, którzy Ciebie kochają
i z tymi, którzy Ciebie nie znają
z tymi, którzy Tobie ufają
i z tymi, którzy ufać nie potrafią,
z tymi, którzy bez Twego Syna żyć nie mogą
i z tymi, którym nie jest On do życia potrzebny

Witaj, modlitwy kadzidło pachnące,
Witaj, całego świata ceno pojednania,
Witaj, dobroci Boża śmiertelnym życzliwa,
Witaj, któraś śmiertelnych śmiałym przystępem do Boga.

Czuwaj nad tymi, którzy są Tobie oddani,
i nad tymi, którym się wydaje, że są Tobie oddani.
Nie opuszczaj tych, którzy są od Ciebie daleko,
i tych, którym się wydaje, że są od Ciebie daleko.

Witaj, która ludzi prostujesz ku górze,
Witaj, która demony strącasz do przepaści,
Witaj, błędu depcąca szaleństwo,
Witaj, ujawniająca ułudę bałwanów.

Wybaw nas od kłamstwa udającego prawdę,
od obojętności udającej troskę
od niewoli udającej wolność,
od pogardy udającej tolerancję

Witaj, tronie najświętszy Tego, co jest nad Cheruby,
Witaj, mieszkanie wzniosłe Tego, co ponad Serafy,
Witaj, która jednoczysz, co niepojednane,
Witaj, która dziewiczość łączysz z macierzyństwem

Wspieraj tych, którzy z woli narodu kierują naszym państwem.
daj im mądrość.
Nie odwracaj się od tych, którzy się sprzeciwiają.
daj im roztropność.
Zburz barykady, które co dnia budujemy kamień po kamieniu.
One nie sięgają nieba.
Zjednocz nas,
zjednocz nas
kiedy my nie potrafimy

Witaj, namiocie Boga oraz Słowa,
Witaj, święta ponad święte świętych,
Witaj, arko złocona przez Ducha Świętego,
Witaj, niewyczerpana życia skarbnico.

Bądź uwielbiona, Królowo Polski,
Królowo ludów i narodów,
Królowo świata.
Nasze grzechy jak piasek rzucony w otchłań morza
Gołębico nad wodami potopu

Witaj, czcigodny diademie królów bogobojnych,
Witaj, chwało wysoka kapłanów pobożnych,
Witaj, bastionie niezdobyty Kościoła świętego,
Witaj, murze nieobalony Królestwa Bożego.

Twój Syn spogląda na każdego z nas z miłością i wybiera:
Miserando atque eligendo,
czyni nas współpracownikami prawdy,
Cooperatores veritatis,
a my według miary daru Chrystusowego
odpowiadamy Ci za naszym świętym rodakiem
jestem cały Twój
Totus Tuus.

Witaj, Ty, która wznosisz pomniki zwycięstwa,
Witaj, która obalasz nieprzyjaciół naszych,
Witaj, lekarstwo dla ciała mojego,
Witaj, duszy mojej ocalenie.

W porze jasnogórskiego apelu
chcemy powtórzyć za poetą (ks. J. St. Pasierb, Nocą, kiedy oglądam obraz):

tajemnico radosna bolesna chwalebna
teraźniejszości nasza przeszłości
bizantyńska andegaweńska opolska jagiellońska polska
w pokoju i w wojnach
między wschodem a zachodem jak słońce
pociemniałaś od naszych modlitw
nieruchoma
słuchasz uważnie
przez kraj i rozproszenia nasze idziesz wytrwale
przyczyno naszej wierności
gwiazdo zaranna
światło ostatnie
ziemio która rodzi niebo
owoc
Twojego żywota
nasze Życie
Jezus

BRAK KOMENTARZY