W Budapeszcie dobiegły końca XXVI Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej, organizowane w myśl słów Jana Pawła: „Ludzie, którzy pamiętają, skąd pochodzą, ludzie, którzy cenią swe tradycje mogą wnieść wiele w życie każdego kraju”. Gośćmi wydarzenia był Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej i ks. Leszek Kryża, Dyrektor Biura Pomocy Kościołowi na Wschodzie.

Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej są organizowane przez polonijną parafię w Budapeszcie i Stowarzyszenie Katolików Polskich na Węgrzech pw. Św. Wojciecha (założone w 1993 roku). Siedzibą Stowarzyszenia jest Dom Polski im. Jana Pawła II, znajdujący się przy kościele pw. NMP Wspomożycielki Wiernych, wybudowanym przez Polaków w 1927 roku. Obecnie duszpasterstwo polonijne prowadzą tu ks. Krzysztof Grzelak TChr oraz Siostry Weronika Jaworska i Stanisława Kwireng ze zgromadzenia Misjonarek Chrystusa Króla dla Polonii Zagranicznej.

Gościem tegorocznego Tygodnia Kultury Chrześcijańskiej byli między innymi bp Wiesław Lechowicz, Delegat KEP ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej i ks. Leszek Kryża, Dyrektor Biura Pomocy Kościołowi na Wschodzie, przed laty duszpasterz Polonii na Węgrzech. W piątek, 9 października, bp Lechowicz odprawił Mszę Świętą, podczas której podziękował organizatorom Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej za rozumienie kultury chrześcijańskiej jako życia zgodnego z wiarą i zaangażowanie na rzecz ochrony kultury chrześcijańskiej i polskiej w środowisku Polonii węgierskiej. Po Eucharystii przedstawiciele miejscowej Polonii wystawili inscenizację teatralną „Miłosierny Samarytanin”.

 Zwieńczeniem Dni Polskiej Kultury Chrześcijańskiej w Budapeszcie była uroczystość wprowadzenia do bazyliki pw. św. Stefana relikwii św. Jana Pawła II. Przekazanie relikwii odbyło się podczas Eucharystii sprawowanej w niedzielę, 11 października przez biskupa pomocniczego archidiecezji ostrzyhomsko-budapesztańskiej György’a Snella. Przekazania relikwii dokonał w imieniu Polonii bp Wiesław Lechowicz, wskazując, że jest to kolejny przejaw przyjaźni polsko-węgierskiej i dziękując miejscowemu Kościołowi za okazywaną życzliwość wobec wspólnoty Polaków mieszkających na Węgrzech.

W bazylice pw. św. Stefana znajduje się już obraz Matki Bożej Częstochowskiej, koronowany przez kardynała Erdö w 2017 roku oraz pomnik św. Jana Pawła II, odsłonięty i poświęcony 18 maja br., w setną rocznicę urodzin Karola Wojtyły. To w dużym stopniu zasługa biskupa Snella, który w czasie kazania skierowanego do uczestników Mszy Świętej zachęcał do kultywowania wiary i obrony wartości chrześcijańskich w przestrzeni kultury. Wyznał także swoje przywiązanie do papieża Jana Pawła II i Matki Bożej Częstochowskiej oraz podkreślił  przyjaźń łączącą go z Polską i Polakami.

W dowód uznania i podziękowania za zasługi dla Polonii  biskup Snell i o. dominikanin Andrzej Kostecki zostali uhonorowani medalem ks. Wincentego Danka. Odznaczenia wręczyła Monika Molnar, prezes Stowarzyszenia Katolików Polskich na Węgrzech.

W uroczystościach wzięli udział liczni Polacy, w tym ambasador RP na Węgrzech prof. Jerzy Snopek i przedstawiciele instytucji polonijnych w Budapeszcie.

BRAK KOMENTARZY