Bp Tadeusz Lityński – biskupem diecezjalnym w Zielonej Górze

23-11-2015

owym biskupem diecezji zielonogórsko-gorzowskiej został mianowany jej dotychczasowy biskup pomocniczy Tadeusz Lityński. Decyzją Ojca Świętego Franciszka będzie on następcą odchodzącego na emeryturę bp. Stefana Regmunta.

2835

Dotychczasowy biskup diecezji zielonogórsko-gorzowskiej Stefan Regmunt złożył rezygnację zgodnie z kanonem 401 § 2 Kodeksu Prawa Kanonicznego – ze względu na stan zdrowia. Biskupem jest ponad 20 lat. Posługę biskupa diecezjalnego pełnił od 2008 roku. W maju br. pisał do diecezjan: „Z głębi serca dziękuję Bogu za dar szczególnego powołania w Kościele Chrystusowym i za wszelkie otrzymane łaski. Dziękuję też Ojcu Świętemu za zrozumienie i przyjęcie mojej prośby o zwolnienie z pełnionego urzędu. Moją wdzięczność wyrażam również wobec rodziny diecezjalnej za każdy wyraz życzliwości i współpracy w posłudze zbawienia”.

DOKUMENT: Komunikat Nuncjatury

Decyzją Papieża nowym biskupem diecezji zielonogórsko-gorzowskiej został bp Tadeusz Lityński. Następca bp. Regmunta ma 53 lata, a od trzech lat jest biskupem. Wcześniej był proboszczem parafii pw. Chrystusa Króla w Gorzowie Wielkopolskim, gdzie m.in. zainicjował spływy kajakowe wiodące szlakiem Jana Pawła II. Obecnie w Konferencji Episkopatu Polski pełni funkcję członka Komisji ds. Polonii i Polaków za Granicą oraz delegata ds. duszpasterstwa pracowników leśnictwa, gospodarki wodnej i ochrony środowiska. Jego dewizą biskupią są słowa „Adveniat Regnum Tuum” (Przyjdź Królestwo Twoje).

Diecezja gorzowska, którą obejmie bp Lityński, została utworzona jako administratura apostolska w 1945 r. Erygowana 28 czerwca 1972 r. przez papieża Pawła VI. Od 25 marca 1992 r. nosi nazwę diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, na mocy decyzji papieża Jana Pawła II zawartej w bulli „Totus Tuus Poloniae populus”.

***

Biskup Tadeusz Lityński urodził się 14 czerwca 1962 roku w Kożuchowie. Po ukończeniu Technikum Elektronicznego w Zielonej Górze, w 1982 roku wstąpił do Gorzowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gościkowie-Paradyżu. Święcenia kapłańskie przyjął 5 czerwca 1988 roku z rąk ówczesnego biskupa zielonogórsko-gorzowskiego Józefa Michalika. 18 maja 1999 roku obronił pracę magisterską i licencjacką z prawa kanonicznego na Akademii Teologii Katolickiej.

Pracował jako wikariusz w parafii pw. św. Bartłomieja w Ołoboku (1988-1990) i parafii pw. NMP Królowej Polski w Głogowie (1990-1993). Przez następne siedem lat pełnił funkcję notariusza Sądu Kościelnego w Gorzowie Wielkopolskim. W roku 2000 został mianowany proboszczem parafii pw. Najświętszej Trójcy w Ochli k. Zielonej Góry, a sześć lat później – proboszczem parafii pw. Chrystusa Króla w Gorzowie Wielkopolskim.

Od 2009 roku był kanonikiem honorowym kapituły katedralnej, od 2011 roku – wikariuszem biskupim, członkiem Rady Kapłańskiej i Rady Konsultorów. W styczniu 2012 roku został odznaczony godnością kapelana Jego Świątobliwości Benedykta XVI.

28 kwietnia 2012 roku Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. Tadeusza Lityńskiego biskupem pomocniczym diecezji zielonogórsko-gorzowskiej, przydzielając mu stolicę tytularną Cemeriniano. Konsekracja biskupia miała miejsce 16 czerwca 2012 roku. Sakry biskupiej udzielił nuncjusz apostolski w Polsce abp Celestino Migliore, a współkonsekratorami byli metropolita szczecińsko-kamieński abp Andrzej Dzięga i ordynariusz diecezji zielonogórsko-gorzowskiej bp Stefan Regmunt.

23 listopada 2015 roku Ojciec Święty Franciszek mianował bp. Tadeusza Lityńskiego biskupem diecezjalnym.

*

Odchodzący na emeryturę bp Stefan Regmunt – urodził się 20 czerwca 1951 roku w Krasnymstawie. W 1965 roku  wyjechał z rodzicami na Dolny Śląsk. W 1969 roku rozpoczął studia w Wyższym Metropolitalnym Seminarium Duchownym we Wrocławiu. Studiował do roku 1976 z przerwą na odbycie zasadniczej służby wojskowej w jednostce „kleryckiej” w Bartoszycach. 29 maja 1976 roku przyjął święcenia kapłańskie z rąk kard. Henryka Gulbinowicza. Po święceniach posługiwał jako wikariusz parafii pw. św. Jerzego i rektor kościoła pw. Maryi Matki Kościoła w Dzierżoniowie.

W 1981 roku został skierowany na studia specjalistyczne z psychologii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim i ukończył je obroną pracy doktorskiej. W latach 1986-1992 pełnił funkcje prefekta i wicerektora Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu. Był też diecezjalnym dyrektorem Papieskich Dzieł Misyjnych oraz delegatem Biskupa Diecezjalnego ds. Misji.

Po ustanowieniu diecezji legnickiej w 1992 r. ks. Stefan Regmunt został inkardynowany do tej diecezji i mianowany proboszczem parafii pw. Matki Boskiej Częstochowskiej w Legnicy. Po erygowaniu Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Legnickiej (25 marca 1993 roku), biskup legnicki Tadeusz Rybak powołał go na stanowisko rektora. Prowadził wykłady z psychologii w Wyższym Seminarium Duchownym Diecezji Legnickiej i Papieskim Wydziale Teologicznym we Wrocławiu oraz Diecezjalnym Kolegium Teologicznym w Legnicy. W latach 1992-1994 pełnił funkcję dyrektora Studium Katechetycznego w Legnicy.

W 1992 r. został włączony do Kolegium Konsultorów Diecezji Legnickiej, Rady Kapłańskiej oraz Kapituły Katedralnej. 17 listopada 1993 roku otrzymał tytuł honorowego kapelana Ojca Świętego.

3 grudnia 1994 roku, decyzją Jana Pawła II, został mianowany biskupem pomocniczym diecezji legnickiej, ze stolicą biskupią Castel Mediano. Święcenia biskupie przyjął z rąk Jana Pawła II 6 stycznia 1995 roku w Watykanie. 21 stycznia odbyła się inauguracja posługi biskupiej w diecezji legnickiej. Jako zawołanie biskupie bp Stefan Regmunt obrał słowa: „Servire in caritate” („Służyć w miłości”).

W diecezji legnickiej zajmował się ewangelizacją i nauczaniem katolickim oraz był odpowiedzialny za duszpasterstwo młodzieży, tworzenie struktur Akcji Katolickiej, duszpasterstwo powołań oraz duszpasterstwo osób niepełnosprawnych.

29 grudnia 2007 roku bp Stefan Regmunt został mianowany ordynariuszem diecezji zielonogórsko-gorzowskiej. 9 stycznia 2008 roku odbył ingres do katedry w Gorzowie, a 26 stycznia 2008 roku do konkatedry  w Zielonej Górze.

Bp Regmunt jest członkiem Papieskiej Rady ds. Służby Zdrowia i Duszpasterstwa Chorych. W Konferencji Episkopatu Polski, w latach 1996-2005 pełnił funkcję delegata ds. powołań. W tym czasie był też członkiem Komisji Charytatywnej Episkopatu Polski i Przewodniczącym Sekcji Osób Niepełnosprawnych w tej Komisji. W roku 2002 wraz z Caritas Polska zorganizował pociąg specjalny z Narodową Pielgrzymką Osób Niepełnosprawnych do Lourdes. Od 2007 roku pełni w funkcję przewodniczącego Zespołu Konferencji Episkopatu Polski ds. Służby Zdrowia. Jest też członkiem Komisji Rewizyjnej oraz Komisji Nadzorczej Caritas Polska.

(na pdst. www.kuria.zg.pl)

Zobacz też:
Komunikat bp. Stefana Regmunta na stronie diecezji zielonogórsko-gorzowskiej
Strona internetowa diecezji zielonogórsko-gorzowskiej

Zdjęcia do pobrania:
>>Bp Tadeusz Lityński
>>Bp Stefan Regmunt

Posłuchaj:
Abp Józef Michalik wspomina historię przeniesienia stolicy diecezji zielonogórsko-gorzowskiej (wypowiedź podczas warszawskiej promocji książki „Nie mam nic do stracenia”, październik 2015):
 Zobacz