Czuwają nad Grobem Pańskim

04-03-2017
2081

Rekolekcje wielkopostne Zakonu Rycerskiego Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie tzw. Zakonu Bożogrobców trwają w dniach 3–5 marca na Jasnej Górze. W tym roku nauki głosi Konfrater Zakonu bp Antoni Pacyfik Dydycz, biskup senior diecezji drohiczyńskiej.

Doroczne rekolekcje rozpoczęły się modlitwą Apelu Jasnogórskiego w piątek 3 marca. Modlitwie przewodniczył bp Antoni Pacyfik Dydycz„Dzisiaj przybywają Rycerze Bożogrobcy, ci, którzy mają za zadania szerzyć kult, przypominać wagę i znaczenie Grobu Pańskiego. Nasi rycerze, damy i kawalerowie idą w ślady Jaksy z Miechowa, a potem św. Jana Kantego tak często nawiedzającego Grób Pański, chcą przypominać, że ten pusty Grób Chrystusowy jest dla nas ogromną wartością” – mówił podczas rozważania bp Dydycz.

„Nasi rycerze, damy i kawalerowie pragną z całego serca stać na straży tego misterium, jakie głosi pusty Grób, bo pusty Grób mówi nam o tym, że wszyscy mamy szanse, że wszyscy mamy perspektywę uczestnictwa w zmartwychwstaniu. Niektórzy nie chcą się z tym pogodzić, inni zapominają, ale jednak pragniemy w naszych sercach zachować tę wielką pamięć. I chcemy dziękować i jesteśmy wdzięczni naszym siostrom i naszym braciom, którzy pielęgnują tradycję Grobu Świętego Jerozolimskiego. Niech on swoją pustką będzie dla nas największym skarbem, bo przecież ta pustka mówi o zmartwychwstaniu Twojego (Maryjo) Syna. Ta pustka mówi o tym, że wszyscy możemy korzystać z tego zmartwychwstania. Czy może być większa radość dla ludzi żyjących na tej ziemi? Stąd też nasza pamięć, stąd też nasza wdzięczność i stąd też etos rycerski” – podkreślał biskup.

Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego powstał w 1099 roku w Jerozolimie, aby troszczyć się o najświętsze miejsca chrześcijaństwa i nieść pomoc pielgrzymom. Do Polski sprowadził go w roku 1163 Jaksa z Miechowa. Członkowie Zakonu noszą białe płaszcze z czerwonym krzyżem, symbolizujące pięć ran Chrystusa. W Polsce nazywano ich Bożogrobcami lub Miechowitami – od Miechowa, gdzie znajduje się ich główna siedziba (Bazylika Grobu Bożego w Miechowie).

Zakon Rycerski Świętego Grobu Bożego w Jerozolimie liczy dziś ok. 32 tys. członków na świecie. Głównie w krajach europejskich, ale również w Ameryce Północnej, Środkowej i Południowej oraz na Dalekim Wschodzie. W Polsce dam i kawalerów jest ponad 200.

o. Stanisław Tomoń/BPJG/ es

Zdjęcie ilustracyjne: www.oessh.opoka.net.pl