KONFERENCJE PRASOWE

RZECZNIK KEP

BIURO PRASOWE

Biuro Prasowe, którego dyrektorem jest rzecznik Episkopatu, kontaktuje się z mediami oraz prezentuje stanowisko zajmowane przez Konferencję Episkopatu Polski w sprawach ważnych dla życia Kościoła w Polsce i na świecie. Instytucjonalnie podlega Sekretarzowi Generalnemu Konferencji Episkopatu Polski.

Dane teleadresowe:

Skwer kard. Stefana Wyszyńskiego 6
01-015 Warszawa

tel.: +48 22 530 48 25
tel.: 604 904 487
e-mail: biuroprasowe@episkopat.pl

Eliza Bartkiewicz

tel. 22 530 48 25
e-mail: biuroprasowe@episkopat.pl

Marta Kutt

tel. 22 530 48 23
e-mail: news@episkopat.pl

Joanna Lipka

tel. 22 530 48 23
e-mail: info@episkopat.pl

audio

foto

video

 zapisz się>>[newsletter]

Rzecznik Konferencji Episkopatu Polski jest wybierany przez zebranie plenarne na okres pięciu lat, z możliwością pełnienia funkcji przez kolejne kadencje. Utrzymuje kontakty z dziennikarzami, ułatwiając im dostęp do informacji o działalności Konferencji, wspiera  również biskupów w kontaktach z mediami oraz kieruje Biurem Prasowym.

ks. Paweł Rytel- Andrianik

Ksiądz katolicki diecezji drohiczyńskiej, doktor nauk biblijnych i archeologii, a także nauk orientalnych w zakresie hebraistyki i judaistyki. Publicysta, poliglota, teolog, profesor papieskiej uczelni w Rzymie.

Więcej

Ksiądz Paweł Rytel-Andrianik urodził się 9 sierpnia 1976 roku w Sokołowie Podlaskim. Święcenia prezbiteratu przyjął 16 czerwca 2001 r. z rąk bp. Antoniego Dydycza. Przez dwa lata pracował jako wikariusz w parafii Ostrożany,  po czym został skierowany na studia w Rzymie. Studiował m.in. na Papieskim Uniwersytecie Świętego Krzyża w Rzymie, Papieskim Uniwersytecie Antonianum – Studium Biblicum Fraciscanum w Rzymie, w École Biblique et Archéologieue Française de Jérusalem oraz na uniwersytecie w Oxfordzie. Był wykładowcą Papieskiego Uniwersytetu Świętego Krzyża w Rzymie, Wyższego Seminarium Duchownego w  Drohiczynie i Wyższej Szkoły Kultury Społecznej i Medialnej w Toruniu.  Pełnił funkcję zastępcy redaktora naczelnego „Niedzieli”, był jej delegatem ds. Europy Zachodniej i Bliskiego Wschodu, a także redagował „Wiadomości Diecezjalne. Pismo Urzędowe Kurii Diecezjalnej w Drohiczynie”. Autor książek i ponad 300 artykułów z dziedziny życia Kościoła, biblistyki oraz judaistyki.

Został odznaczony Medalem Powstania w Getcie Warszawskim, Krzyżem Papieskim Diecezji Drohiczyńskiej  oraz godnością kanonika nadliczbowego Drohiczyńskiej Kapituły Katedralnej. Biskupi wybrali ks. Pawła Rytel-Andrianika nowym rzecznikiem Konferencji Episkopatu Polski 9 czerwca 2015 r., podczas 369. zebrania plenarnego. Funkcje tę pełni od 1 lipca 2015 r.

[content_timeline id=”1″]

BRAK KOMENTARZY