Na ręce dyrektora ks. prof. Waldemara Cisło abp Gądecki złożył podziękowania dla wszystkich pracowników za ich ofiarną pracę na rzecz prześladowanych chrześcijan.

Przechodzenie od smutku do radości było osnową homilii wygłoszonej w piątkowy wieczór. Wydarzenie Jezusa Chrystusa było nieustannym przechodzeniem od smutku do radości. W smutku przychodzili do niego chorzy i zniewoleni, aby doświadczyć radosnej mocy uzdrawiającego i wyzwalającego spotkania z Panem. W życiu samego Jezusa owo przejście ze smutku do radości dokonało się w Wielką Noc, kiedy smutek piątku został zamieniony w radość niedzielnego poranka zmartwychwstania.

Jak zauważył metropolita poznański przechodzeniem ze smutku do radości cechuje się również cała historia Kościoła, od początków jego istnienia, czego liczne przykłady możemy odnaleźć w Dziejach Apostolskich.

Przewodniczący episkopatu polski stwierdził, że źródłem energii w pokonywaniu drogi od smutku do radości jest zakorzenienie w miłości Trójcy Świętej. Doświadczenie miłości trynitarnej jest źródłem chrześcijańskiej siły i radości, nawet w sytuacjach trudnych, czy  wprost zagrażających życiu. Relacja z Trójcą sprawia, że możemy i my usłyszeć słowa, które usłyszał św. Paweł w Koryncie >>Przestań się lękać, a przemawiaj i nie milcz, bo Ja jestem z tobą i nikt nie targnie się na ciebie, aby cię skrzywdzić, dlatego że wiele ludu mam w tym mieście<<, aby wiernie i z radością służyć drugiemu człowiekowi.

Tylko ten, kto sam doświadcza nadziei w beznadziei i radości pośród smutku może być wiarygodnym świadkiem wobec tych, którzy żyją w trudnych warunkach. Ta rzeczywistość powinna być bliska zwłaszcza dla pracowników stowarzyszenia

Abp Gadecki podziękował za liczne projekty prowadzone prze sekcję polską stowarzyszenia, zwłaszcza za pomoc prześladowanym chrześcijanom w Iraku.

Wysłuchaj całości homilii

(fot. BP KEP)