Gratulacje Przewodniczącego Episkopatu Polski dla nowego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Włoch

0
176

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki przesłał gratulacje i życzenia nowemu przewodniczącemu Konferencji Episkopatu Włoch – arcybiskupowi Bolonii kard. Matteo Marii Zuppiemu.

„Niech Maryja Wspomożycielka Wiernych, którą dziś wspominamy, wyprosi u Boga dar doskonałej miłość do Chrystusa i Jego Mistycznego Ciała, jako zasady pełnienia wszelkich posług w Kościele” – napisał abp Gądecki w imieniu wiernych i pasterzy Kościoła w Polsce w liście z gratulacjami dla mianowanego dziś (24 maja 2022 r.) nowego przewodniczącego Konferencji Episkopatu Włoch [CEI].

„Niech Wspomożycielka Wiernych wyprosi dar jeszcze większej roztropności i mądrości w kierowaniu pracami Episkopatu Włoch i podążaniu drogami Ducha Świętego” – życzył Przewodniczący Episkopatu Polski.

Wraz z gratulacjami przesłał też pozdrowienia dla ustępującego przewodniczącego Episkopatu Włoch kard. Gualtiero Bassetti, arcybiskupa Perugii, „dziękując za minione lata dobrej i owocnej współpracy między Kościołem w Polsce i we Włoszech”.

„Módlmy się wspólnie o pomyślność dla Ojca Świętego Franciszka, o pokój w Ukrainie i na świecie o błogosławieństwo dla powierzonego naszej pasterskiej pieczy Ludu Bożego” – napisał.

Publikujemy pełny tekst życzeń:

Warszawa, dnia 24 maja 2022 roku
We wspomnienie Najświętszej Maryi Panny Wspomożycielki Wiernych

Eminencjo,
Najdostojniejszy Księże Kardynale,

z radością przyjąłem dzisiejszą informację, iż Ojciec Święty Franciszek mianował Waszą Eminencję nowym przewodniczącym Konferencji Episkopatu Włoch.

W imieniu wiernych i pasterzy Kościoła w Polsce pragnę złożyć Księdzu Kardynałowi jak najserdeczniejsze życzenia z tej okazji. Niech Maryja Wspomożycielka Wiernych, którą dziś wspominamy, wyprosi u Boga dar doskonałej miłość do Chrystusa i Jego Mistycznego Ciała, jako zasady pełnienia wszelkich posług w Kościele; niech wyprosi dar wyobraźni miłosierdzia, by Kościół we Włoszech docierał z radosnym orędziem Ewangelii do ludzi najbardziej samotnych, miejsc najbardziej zapomnianych i sytuacji najbardziej niechcianych. Niech Chrystusowe życie – poprzez posługę sakramentów, głoszenie Słowa Bożego i dzieła miłosierdzia – stanie się udziałem tych, co pomarli we współczesnym świecie, choć nadal żyją. Niech Wspomożycielka Wiernych wyprosi dar jeszcze większej roztropności i mądrości w kierowaniu pracami Episkopatu Włoch i podążaniu drogami Ducha Świętego.

Wraz z gratulacjami do Waszej Eminencji pragnę przesłać serdeczne pozdrowienia dla ustępującego przewodniczącego CEI Jego Eminencji Księdza Kardynała Gualtiero Bassetti, arcybiskupa Perugii, dziękując za minione lata dobrej i owocnej współpracy między Kościołem w Polsce i we Włoszech.

Módlmy się wspólnie o pomyślność dla Ojca Świętego Franciszka, o pokój w Ukrainie i na świecie o błogosławieństwo dla powierzonego naszej pasterskiej pieczy Ludu Bożego.

Z wyrazami szacunku, przesyłam braterskie pozdrowienia w Chrystusie,

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski

________________
Jego Eminencja
Ksiądz Kardynał Matteo Maria ZUPPI
Arcybiskup Bolonii

 

Zdjęcia ilustracyjne: Wikipedia/ CC 2.0; BP KEP

BRAK KOMENTARZY