„Różaniec ratunkiem dla świata” pod tym hasłem w dniach 6 – 8 września na Jasnej Górze odbędzie się I Kongres Różańcowy. Celem inicjatywy jest ukazanie aktualności i siły modlitwy różańcowej oraz zaprezentowanie i zintegrowanie wspólnot różańcowych w Polsce.

Kongres rozpocznie się w środę, 6 września. Pierwszym punktem programu będzie Msza św. sprawowana o godz. 17.30 w kaplicy jasnogórskiej przez abp. Wacława Depo, metropolitę częstochowskiego. Tego dnia o godz. 19.30 odbędzie się procesja różańcowa na placu jasnogórskim (przy kapliczkach różańcowych), którą poprowadzi Przeor Jasnej Góry, o. Marian Waligóra OSPPE. Pierwszy dzień Kongresu zakończy się Apelem Jasnogórskim.

W czwartek o godz. 8.30 w auli Kordeckiego planowana jest projekcja filmu „Teraz i w godzinę śmierci” w reżyserii Mariusza Pilisa i Dariusza Walusiaka. Następnie o godz. 11.00 Eucharystię sprawować będzie abp. Henryk Hoser SAC, ordynariusz warszawsko-praski. O godzinie 14.00 w auli Kordeckiego nastąpi otwarcie sympozjum. Jako pierwszy wykład o duchowej i historycznej mocy modlitwy różańcowej wygłosi ks. prof. Janusz Królikowski. Kolejny wykład o sile modlitwy różańcowej w czasie próby wygłosi o. Jacek Salij OP. Następnie wykład nt. „W świetle Ducha Świętego” wygłosi abp Wacław Depo. O godz. 19.30 na placu jasnogórskim rozpocznie się procesja różańcowa prowadzona przez bp. Wojciecha Osiala, biskupa pomocniczego diecezji łowickiej. Biskup Wojciech poprowadzi także Apel Jasnogórski o godz. 21.00. Modlitwa ta rozpocznie nocne czuwanie prowadzone według „Jasnogórskich Ślubów Narodu”.

Ostatni dzień kongresu rozpocznie się o godz. 9.30 modlitwą różańcową. Kolejnym punktem spotkania będzie konferencja o. Stanisława Przepierskiego OP nt. „Koronujmy Różańcem Niepokalane Serce Maryi”. Po konferencji uczestnicy kongresu będą mogli usłyszeć świadectwa osób doświadczających mocy modlitwy różańcowej. Kongres zakończy się o godz. 11.00 uroczystą Sumą sprawowaną na szczycie jasnogórskim przez abp. Józefa Michalika, arcybiskupa seniora archidiecezji przemyskiej. Na jej zakończenie zostanie odczytane przesłanie abp. Stanisława Gądeckiego, przewodniczącego Konferencji Episkopatu Polski.

Po zakończeniu Kongresu o godz. 17.00 na Jasnej Górze odbędzie się wieńczące to wydarzenie oratorium maryjne „Korona w cyklu świąt maryjnych” oraz procesja na wałach jagiellońskich pod przewodnictwem ojców paulinów. O godzinie 19.00 celebrowana będzie Msza św. pod przewodnictwem kard. Stanisława Ryłko.

Organizatorami I Kongresu Różańcowego są Stowarzyszenie Żywy Różaniec oraz członkowie komitetu organizacyjnego, w skład którego wchodzą m.in.: Papieskie Dzieła Misyjne, Jasnogórska Rodzina Różańcowa oraz Podwórkowe Koła Różańcowe. Honorowy patronat nad wydarzeniem objęła Konferencja Episkopatu Polski.

Organizatorzy zapraszają do udziału w wydarzeniu wspólnoty różańcowe ze wszystkich diecezji.

>>Szczegółowe informacje

PROGRAM szczegółowy

6 września, środa

17.30 – Msza święta na rozpoczęcie kongresu w kaplicy jasnogórskiej – abp Wacław Depo

Powitanie: ks. Szymon Mucha lub ks. Maciej Będziński

Podziękowanie za Mszę: Różaniec Rodziców za Dzieci (Ireneusz Rogala)

Śpiew – organista z Jasnej Góry

Liturgia – czytanie, psalm, modlitwa wiernych – siostry loretanki

Asysta z Jasnej Góry

18.30 – przerwa na kolację

19.30 – procesja różańcowa na placu jasnogórskim (przy kapliczkach różańcowych) – przeor Jasnej Góry o. Marian Waligóra OSPPE

Przygotowanie rozważań różańcowych – Madzia Buczek (Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci)

Prowadzenie śpiewów – o. Kamil Szustak OSPPE

21.00 – Apel jasnogórski – abp Wacław Depo

7 września, czwartek

8.30 – film o wartości modlitwy różańcowej TERAZ I W GODZINĘ ŚMIERCI (ok. 1,5 godz.) – aula Kordeckiego

11.00 – Msza święta w bazylice jasnogórskiej – abp Henryk Hoser SAC

12.15 – przerwa na obiad

14.00 – otwarcie sympozjum w auli Kordeckiego – abp Wacław Depo i generał paulinów o. dr Arnold Chrapkowski OSPPE

Prowadzenie – o. Stanisław Przepierski OP

pierwszy wykład: DUCHOWA I HISTORYCZNA MOC MODLITWY RÓŻAŃCOWEJ (40 minut) –  ks. prof. Janusz Królikowski

15.00 – drugi wykład: RÓŻANIEC – MODLITWA SZCZEGÓLNIE SPRAWDZONA W CZASACH PRÓBY – o. prof. Jacek Salij OP

15.40 – przerwa na kawę

16.15 – trzeci wykład: W ŚWIETLE DUCHA ŚWIĘTEGO – abp Wacław Depo

17.00 – panel dyskusyjny (prowadzenie o. Mariusz Tabulski OSPPE, o. Michał Legan OSPPE)

          – podsumowanie

18.00 – przerwa na kolację

19.30 – procesja różańcowa na placu jasnogórskim (przy kapliczkach różańcowych) – bp Wojciech Osial z Łowicza

Przygotowanie rozważań różańcowych – Jerycho Różańcowe / Szkolna Armia Różańcowa

Prowadzenie śpiewów – o. Kamil Szustak OSPPE

21.00 – Apel jasnogórski – bp Wojciech Osial z Łowicza

do godz. 4.30 – Czuwanie nocne prowadzone przez poszczególne grupy (7 wspólnot) według Jasnogórskich Ślubów Narodu

21.30-22.30 – KSM diecezji radomskiej. Różaniec bł. Karoliny

22.30-23.30 – Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci – Magdalena Buczek

23.30-0.30 – Nieustający Różaniec – Urszula Strynowicz

0.30-1.30 – Jerycho Różańcowe / Szkolna Armia Różańcowa – Zofia Szczur

1.30-2.30 – Różaniec Misyjny – ks. Maciej Będziński

2.30-3.30 – Żywy Różaniec z diecezji gliwickiej (ks. Waldemar Packner)

3.30-4.30 – Żywy Różaniec z diecezji opolskiej (ks. Mariusz Sobek)

8 września, piątek – dzień otwarty dla wszystkich

8.00 – śniadanie

9.30 – Powitanie – o. Stanisław Przepierski OP

Różaniec – tajemnice bolesne

10.00 – konferencja duchowa KORONUJMY RÓŻAŃCEM NIEPOKALANE SERCE MARYI – o. Stanisław Przepierski OP

10.30 –  świadectwa o wartości modlitwy różańcowej:

  • Podwórkowe Koła Różańcowe Dzieci – Magdalena Buczek
  • Krucjata Różańca za Ojczyznę – Marcin Dybowski
  • Nieustający Różaniec – Urszula Strynowicz

– Podziękowanie i wprowadzenie do Mszy św. – o. Stanisław Przepierski OP

11.00 – Suma na szczycie jasnogórskim – abp Józef Michalik (homilia i przewodniczenie)

Święto patronalne Kapituły Katedralnej Archidiecezji Częstochowskiej – abp Wacław Depo – Metropolita Częstochowski

Przesłanie na koniec przed błogosławieństwem – Abp Stanisław Gądecki

13.30 – przerwa na obiad

PO KONGRESIE

17.00 – oratorium maryjne KORONA W CYKLU ŚWIĄT MARYJNYCH – bazylika jasnogórska

18.30 – Procesja na wałach jasnogórskich – przewodniczą ojcowie paulini z Jasnej Góry (procesja wyruszy
z bazyliki jasnogórskiej)

19.00 – Msza święta – kard. Stanisław Ryłko – bazylika jasnogórska

Zgłoszenia: Sekretariat Jasnogórskiej Rodziny Różańcowej

Jasna Góra
ul. o. A. Kordeckiego 2
42-225 Częstochowa

kontakt.jrr@gmail.com
tel. +48 34 377 74 14

Sekretariat JRR znajduje się obok sali papieskiej, przed bazyliką.
Czynny jest w godz. 8.00-20.00 (od 1 IV do 31 X)
lub w godz. 8.00-16.00 (od 1 XI do 31 III).

Sympozjum naukowe jest przewidziane w sali Kordeckiego, która ma 1200 miejsc siedzących (jeśli dodamy miejsca stojące, sala pomieści ok. 1600 osób). Zapraszamy więc po ok. 20 osób z każdej diecezji i ok. 20 osób przedstawicieli każdej wspólnoty różańcowej, która włączyła się w przygotowanie kongresu. Wybieramy z naszych wspólnot osoby najbardziej zaangażowane, które będą przyszłymi ewangelizatorami w swoich diecezjach. Dla zgłoszonych osób/grup jest przewidziana rezerwacja miejsc siedzących. Pakiet (teczka, program, książeczka z prezentacją wspólnot różańcowych i identyfikatorem) będzie kosztował 30 zł. Posiłki i noclegi każdy uczestnik organizuje we własnym zakresie.

Zobacz także:
>>Plakat (pdf)
>>Baner

Posłuchaj:
>>Zaproszenie na I Kongres Różańcowy (audio):

 

Zdjęcie ilustracyjne: Mazur / episkopat.pl