W Domu Sióstr Uczennic Boskiego Mistrza przy ul. Żytniej 11 w Warszawie, 7 października, w nowym roku akademickim, rozpoczęły zajęcia uczestniczki Studium Formacyjnego dla sióstr zakonnych. W obecnym roku na Studium zapisało się ponad 40 osób z 15 zgromadzeń zakonnych: od kandydatek po śluby wieczyste. 

W inauguracji Studium Formacyjnego dla sióstr zakonnych wzięła udział m. Maksymilla Pliszka – przełożona generalna Służebniczek BDNP, przewodnicząca Konferencji WPŻZZ oraz konsultorka Konferencji m. Antonina Kasjaniuk, która jest przełożoną generalną Sióstr od Opatrzności Bożej. Mszy św. inauguracyjnej przewodniczył i homilię wygłosił rektor PWTW prof. dr hab. Krzysztof Pawlina.

Studium jest zorganizowane przez Konsultę Wyższych Przełożonych Żeńskich i afiliowane do Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie (Sekcja św. Jan Chrzciciela). Trwa 3 lata i daje siostrom możliwość zdobywania wiedzy teologicznej. Można do niego dołączać każdego roku. Formacja trwa od roku do 3 lat.  Po ukończeniu 3 lat formacji uczestniczka otrzymuje dyplom, a osoby chętne, które podejmą dalszą naukę na Papieskim Wydziale Teologicznym mogą mieć zaliczone nawet 2 lata studiów teologicznych. Wykłady odbywają się 2 razy w miesiącu – w piątki i w soboty, po 10 godzin w czasie jednego zjazdu.

– Wysoki poziom wykładów prowadzonych przez wykładowców kilku uczelni i nastawienie na formację jest cennym wkładem w wychowanie młodego pokolenia sióstr – zaznacza formatorka życia zakonnego s. Aleksandra Huf SSpS. Podkreśla, że bardzo cenne jest także doświadczanie wspólnoty rówieśniczek. – Czego w wielu naszych Zgromadzeniach zaczyna już brakować – dodaje. Zachęca do modlitwy o nowe powołania do służby w Kościele  a także o wzrost tych, które już podjęły tę drogę.

KWPŻZZ/BPKEP Inauguracja roku Studium Formayjnego

BRAK KOMENTARZY