W dniach 11-12 września br. Komisja ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów Konferencji Episkopatu Polski odbyła kolejne zebranie robocze. Miejscem spotkania był gmach Prymasowskiego Wyższego Seminarium Duchownego w Gnieźnie. Obradom przewodniczył bp pomocniczy diecezji bielsko-żywieckiej Piotr Greger.

Po modlitwie, sekretarz Komisji ks. Jacek Nowak SAC odczytał protokół poprzedniego spotkania, który – po kilku drobnych poprawkach – został przyjęty jednogłośnie. Komisja przystąpiła do tłumaczenia kolejnej partii tekstów Mszału rzymskiego (prefacje). Następnie ks. Jacek Nowak SAC przedstawił trzy kwestie: dotyczące Liturgii Godzin, projekt obrzędu odnowienia profesji zakonnej oraz czytania mszalne do formularza „O uproszenie czystości”.

Przewodniczący Komisji zwrócił uwagę na kilka zagadnień bieżących. W pierwszej kolejności przywołał Instrukcję Konferencji Episkopatu Polski dotyczącą chrztu dzieci (z roku 1975). Dokument wymaga nowelizacji, na co zwrócili uwagę biskupi podczas zebrania plenarnego. Proces nowelizacji będzie kontynuowany przez Komisję ds. Duszpasterstwa. W dalszej części spotkania, bp Piotr Greger odniósł się do spotykanej obecności ceremoniarza świeckiego w czasie obrzędów chrześcijańskiego pogrzebu. W trakcie dyskusji abp Józef Górzyński wyraźnie wskazał na jedność rytu celebrowanego misterium. Zatem nie ma możliwości sprawowania liturgii pogrzebowej z jakimikolwiek elementami obrzędowości świeckiej.

Przewodniczący Komisji zwrócił się z prośbą o tłumaczenie (z języka włoskiego) otrzymanego tekstu Hymnu na Rok Jubileuszowy 2025. Dykasteria ds. Ewangelizacji zobowiązała Kościół w Polsce do tłumaczenia tekstu, a następnie opracowania ścieżki dźwiękowej. Do momentu zatwierdzenia tłumaczonego tekstu i melodii, Dykasteria posiada wszelkie prawa autorskie.

Kolejne spotkanie Komisji odbędzie się w dniach 6-7 listopada br. w Warszawie.

KKBiDS

Fot. KKBiDS