KOMUNIKAT Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej

29-09-2019
1507

KOMUNIKAT

Polskiej Rady Duszpasterskiej Europy Zachodniej

Zebranie plenarne, Zakopane, 27 – 29 2019 r.

W dniach od 27 do 29 września br. obradowała w Zakopanem Polska Rada Duszpasterska Europy Zachodniej, korzystając z gościny w Domu Rekolekcyjnym „Księżówka”. PRDEZ skupia przedstawicieli niemal wszystkich krajów europejskich – duchownych, siostry zakonne i osoby świeckie, zaangażowanych w duszpasterstwo polskojęzyczne. Przewodniczącym PRDEZ jest bp Wiesław Lechowicz, Delegat Konferencji Episkopatu Polski ds. Duszpasterstwa Emigracji Polskiej. 

Tematem przewodnim obrad były kwestie związane z duszpasterstwem małżeństw i rodzin w środowisku emigracji polskiej. Podczas obrad poświęcono najwięcej uwagi i czasu przygotowaniu do małżeństwa i rodziny, korzystając z wiedzy teoretycznej i praktycznej zaproszonych gości: ks. Przemysława Drąga, dyrektora Krajowego Ośrodka Duszpasterstwa Rodzin, ks. Marcina Szczerbińskiego i p. Beaty Chojnackiej z Wydziału Duszpasterstwa Rodzin archidiecezji warszawskiej, ks. Michała Wilkosza, sekretarza Polskiej Misji Katolickiej w Niemczech oraz państwa Marty i Henryka Kuczajów, konsultorów Rady ds. Rodziny Konferencji Episkopatu Polski.

Uczestnicy obrad wymienili się doświadczeniami z poszczególnych krajów, czemu służyło omówienie ankiety na temat przygotowania do małżeństwa w środowisku emigracyjnym, przeprowadzonej w krajach Europy Zachodniej. Zwrócono uwagę na potrzebę zintensyfikowania pracy duszpasterskiej przez podniesienie jakości katechizacji przedmałżeńskiej (kursów). Wymaga to między innymi formacji osób świeckich, zwłaszcza par małżeńskich, oraz korzystania z dobrze przygotowanych programów duszpasterskich. PRDEZ apeluje do osób odpowiedzialnych za „duszpasterstwo przedmałżeńskie”, by mimo pojawiających się trudności, doceniać wartość duszpasterskiego przygotowania do małżeństwa. Dziękuje też wszystkim, którzy z wielkim oddaniem angażują się w prowadzenie kursów przedmałżeńskich i poradni rodzinnych.

Członkowie PRDEZ powierzyli sprawy polskich emigrantów i ich duszpasterstwa Panu Bogu podczas Eucharystii celebrowanej w sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej na Krzeptówkach. Wizyta w tym sanktuarium przywołała pobyt Jana Pawła II w Zakopanem  i jego słowa wypowiedziane w kościele pw. Najświętszej Rodziny: „To rodzice w pierwszym rzędzie mają prawo i obowiązek wychowywać swoje dzieci, zgodnie z własnymi przekonaniami. Nie oddajcie tego prawa instytucjom, które mogą przekazać dzieciom i młodzieży niezbędną wiedzę, ale nie są w stanie dać im świadectwa wiary, rodzicielskiej troski i miłości. Nie dajcie się zwieść pokusie zapewnienia potomstwu jak najlepszych warunków materialnych za cenę waszego czasu i uwagi, które są mu potrzebne do wzrastania w „mądrości, w latach i w łasce u Boga i ludzi”(Łk 2,52). Jeśli chcecie obronić wasze dzieci przed demoralizacją i duchową pustką, które proponuje świat przez różne środowiska, a nawet szkolne programy, otoczcie je ciepłem rodzicielskiej miłości i dajcie im przykład chrześcijańskiego życia” (7 czerwca 1997).

Członkowie PRDEZ dedykują słowa św. Jana Pawła II, papieża rodzin, wszystkim małżonkom i rodzinom w kraju i za granicą oraz tym, którzy mają wpływ na opinię społeczną i kształt życia w naszej Ojczyźnie.