Odszedł człowiek głębokiej wiary i mądrości, który w swojej pracy naukowej doskonale realizował postulat komplementarności fides et ratio – napisał przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w kondolencjach po śmierci prof. Stanisława Grygiela, przyjaciela i bliskiego współpracownika św. Jana Pawła II.

Publikujemy pełny tekst kondolencji:

Warszawa, dnia 20 lutego 2023 roku

KONDOLENCJE
ABP. STANISŁAWA GĄDECKIEGO PRZEWODNICZĄCEGO
KONFERENCJI EPISKOPATU POLSKI
PO ŚMIERCI PROF. STANISŁAWA GRYGIELA

Z wielkim smutkiem przyjąłem informację o śmierci pana prof. Stanisława Grygiela, wielkiego myśliciela, filozofa i filologa, wykładowcy na Papieskim Wydziale Teologicznym w Krakowie, Papieskim Instytucie Jana Pawła II dla Studiów nad Małżeństwem i Rodziną Uniwersytetu Laterańskiego w Rzymie, Papieskim Instytucie im. Jana Pawła II w Waszyngtonie oraz w Lugano, w Szwajcarii, założyciela Polskiego Instytutu Kultury Chrześcijańskiej przy Fundacji im. Jana Pawła II w Rzymie, współzałożyciela i długoletniego dyrektora kwartalnika „Il Nuovo Areopago”, wcześniej redaktora miesięcznika „Znak”, członka European Academy of Sciences and Arts, Akademii Filozoficznej w Argentynie oraz Polskiego Towarzystwa Filozoficznego, konsultora Konferencji Episkopatu Polski podczas synodu biskupów na temat małżeństwa i rodziny, ucznia i doktoranta oraz przyjaciela św. Jana Pawła II.

W imieniu Konferencji Episkopatu Polski pragnę złożyć szczere kondolencje rodzinie i najbliższym, których dotknęła ta śmierć oraz zapewnić o mojej duchowej bliskości i modlitwie.

Odszedł człowiek głębokiej wiary i mądrości, który w swojej pracy naukowej doskonale realizował postulat komplementarności fides et ratio, bazując na Objawieniu, jako niezawodnym źródle poznania prawdy o człowieku i świecie. Objawienie, które stało się ostatecznie udziałem człowieka za pośrednictwem Wcielonego Słowa, wyznaczało dla prof. Grygiela hermeneutyczny szlak poszukiwania zasady i celu zarazem, które ostatecznie można odnaleźć tylko w miłości Boga. «Dla człowieka,  który zawierza się pracy Boga, a więc własnemu byciu „darem Bożym” (J 4, 10), wszechświat i historia, jaką jest osoba ludzka, stają się zrozumiałą i sensowną rzeczywistością. Do jej prawdy dochodzi się drogą wytyczaną przez wiarę, nadzieję i miłość. Jest to droga wolności. Prawda i droga wolności prowadząca do niej są darem Miłości, którą jest Bóg».

Ufamy, że Chrystus – Pan życia powołał go do społeczności świętych.

+ Stanisław Gądecki
Arcybiskup Metropolita Poznański
Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski