Konferencja: „Finansowanie Kościołów. Rozwiązania polskie na tle europejskim” (7 września, godz. 10-15.30)

0
402

Konferencja: „Finansowanie Kościołów. Rozwiązania polskie na tle europejskim”, organizowana przez Katolicką Agencję Informacyjną we współpracy z KUL i UKSW, odbędzie się w Warszawie 7 września br. w godz. 10 – 15.30. Omówione zostaną różnorodne modele finansowania Kościołów w krajach europejskich. Towarzyszyć jej będzie dyskusja o potrzebie zbudowania nowoczesnego modelu w tej sferze, adekwatnego do polskich warunków.

Celem konferencji jest omówienie i ocena sposobu finansowania Kościołów i innych związków wyznaniowych w Europie ze środków publicznych oraz ukazanie jak na tym tle prezentują się rozwiązania obowiązujące w Polsce. W sposób szczegółowy omówione zostaną różne modele finansowania Kościołów w Europie (w Niemczech, we Włoszech, Hiszpanii, w Czechach i na Słowacji czy we Francji) z uwzględnieniem udziału państwa, w tym model finansowania wspólnot religijnych oparty na podatku kościelnym.

Wystąpią znani eksperci w zakresie prawa wyznaniowego oraz relacji państwo-Kościół, reprezentujący różne ośrodki naukowe, m. in. prof. ucz. dr hab. Paweł Borecki (Uniwersytet Warszawski), ks. prof. dr hab. Mirosław Kosek (Uniwersytet Kard. S. Wyszyńskiego); prof. ucz. dr hab. Sławomir Sowiński (UKSW); ks. prof. dr hab. Piotr Stanisz (Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II); dr hab. Konrad Walczuk (Akademia Sztuki Wojennej); ks. prof. ucz. dr hab. Dariusz Walencik (Uniwersytet Opolski); dr Michał Zawiślak (KUL). W konferencji uczestniczyć będą również kard. Kazimierz Nycz, abp Stanisław Budzik, metropolita lubelski, b. przewodniczący Kościelnej Komisji Konkordatowej i ks. dr Grzegorz Giemza z Polskiej Rady Ekumenicznej.

Konferencja, która odbędzie się w rezydencji arcybiskupów warszawskich przy ul. Miodowej 17, organizowana jest przez Katolicką Agencję Informacyjną wraz z Katedrą Prawa Wyznaniowego Wydziału Prawa, Prawa Kanonicznego i Administracji KUL, we współpracy z Instytutem Nauk o Polityce i Administracji UKSW.

>>Program konferencji

Miejsce konferencji: Rezydencja Arcybiskupów Warszawskich, ul. Miodowa 17/19

RSVP do dnia 6 września (środa), do godz. 12.00 na adres: rlaczny@ekai.pl

KAI

>>Więcej

BRAK KOMENTARZY