Krakowski Kościół na audiencji u Ojca Świętego Franciszka

11-10-2018
1761

W watykańskiej auli Pawła VI pielgrzymi Archidiecezjalnej Pielgrzymki do grobu św. Jana Pawła II spotkali się z papieżem Franciszkiem. Ojciec Święty wspominał swój pobyt w Krakowie podczas Światowych Dni Młodzieży, podziękował za pamięć i ciepłe przyjęcie.

– Przybyliście razem z Waszymi duszpasterzami i osobami konsekrowanymi, aby dziękować Bogu za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II, w przededniu 40. rocznicy jego wyboru na Stolicę Piotrową. Serdecznie pozdrawiam was wszystkich, a szczególnie ubogich, chorych i licznych młodych, którzy biorą udział w tej pielgrzymce.

Papież podkreślił, że Jan Paweł II ubogacił Kościół powszechny wieloma darami, które zaczerpnął z doświadczenia wiary i świętości krakowskiego Kościoła i Polaków.
– Niósł w sercu i – jeśli można tak powiedzieć – w ciele świadectwo świętych Krakowa: od św. Stanisława i św. Jadwigi Królowej, do św. Alberta i św. Faustyny. Od nich uczył się bezgranicznego oddania Chrystusowi i wielkiej wrażliwości dla każdego człowieka.

Dodał, że Jan Paweł II potrafił odczytywać znaki czasu w świetle Ewangelii i dzięki temu podtrzymywał Polaków w trudnych czasach, tak aby nie utracili ognia wiary i byli wierni chrześcijańskiej tradycji.
– Starał się, aby Kościół zawsze stał na straży niezbywalnych praw człowieka, rodziny i narodów, aby był znakiem pokoju, sprawiedliwości i integralnego rozwoju całej rodziny ludzkiej. Równocześnie, zawsze podkreślał pierwszeństwo łaski i posłuszeństwa woli Bożej przed jakąkolwiek ludzką kalkulacją.

Na zakończenie, papież prosił o modlitwę w swojej intencji i zaznaczył, że bogata spuścizna Jana Pawła II powinna być dla Kościoła w Polsce wezwaniem do wierności Chrystusowi i do życia w świętości.
– Drodzy Bracia i Siostry! Święty Jan Paweł II wciąż czuwa nad Kościołem w Krakowie, który bardzo kochał. Z nieba towarzyszy waszej drodze: rodzin, młodych i dziadków, kapłanów, sióstr zakonnych i wszystkich konsekrowanych.

Metropolita krakowski arcybiskup Marek Jędraszewski przypomniał, że celem pielgrzymki jest dziękczynienie Bożej Opatrzności za wybór kardynała Karola Wojtyły na papieża i zapewnił o modlitwie za cały Kościół powszechny.
– Równocześnie przybyliśmy tutaj do Ciebie, Ojcze Święty, z ogromną miłością i czcią, pragnąc zapewnić Ciebie o naszej codziennej modlitwie różańcowej, zarówno w Twoich intencjach, jak i w intencjach całego Kościoła świętego, a zwłaszcza w intencjach odbywającego się Synodu Biskupów poświęconego młodzieży.

Arcybiskup dziękował Ojcu Świętemu za poświęcony czas, prosił o apostolskie błogosławieństwo dla całej Archidiecezji Krakowskiej i dla Polski oraz przekazał papieżowi kopię Cudownego Obrazu Pani Myślenickiej.

Joanna Folfasińska | Archidiecezja Krakowska


Przemówienie Ojca Świętego Franciszka skierowane podczas audiencji do pielgrzymów Archidiecezji krakowskiej, Watykan, 10 października 2018 r.

Drodzy bracia i siostry,

Witam was i dziękuję za gorące przyjęcie! Dziękuję arcybiskupowi Markowi za jego miłe słowa i kieruję braterskie pozdrowienie do obecnych tu kardynała Stanisława i biskupów.

Przybyliście tu jako przedstawiciele świętego Kościoła Bożego, który jest w Krakowie, i który przyjął mnie z otwartymi rękami latem 2016 roku. Przybyliście razem z waszymi duszpasterzami i osobami konsekrowanymi, aby dziękować Bogu za życie i pontyfikat św. Jana Pawła II, w przededniu 40.rocznicy jego wyboru na Stolicę Piotrową. Serdecznie pozdrawiam was wszystkich, a szczególnie ubogich, chorych i licznych młodych, którzy biorą udział w tej pielgrzymce.

Jan Paweł II ubogacił Kościół powszechny wielką obfitością darów, które w dużej mierze zaczerpnął ze skarbca wiary i świętości waszej ziemi i waszego Kościoła. Niósł w sercu i – jeśli tak można powiedzieć – w ciele świadectwo świętych Krakowa: od św. Stanisława i św. Jadwigi Królowej, do św. Alberta i św. Faustyny. Od nich uczył się bezgranicznego oddania Chrystusowi i wielkiej wrażliwości dla każdego człowieka; oddania i wrażliwości, które przejawiały się w jego posłudze kapłańskiej, biskupiej i papieskiej. Otrzymał od Boga wielki dar umiejętności odczytywania znaków czasu w świetle Ewangelii, i potrafił z niego korzystać, tak by wydawał owoce dla dobra jego narodu, waszego narodu, który pośród różnych bolesnych dziejów nigdy nie utracił ufności w Bogu i wierności własnej kulturze zakorzenionej w duchu chrześcijańskim.

Wierny tym korzeniom, starał się, aby Kościół zawsze stał na straży niezbywalnych praw człowieka, rodziny i narodów, aby był znakiem pokoju, sprawiedliwości i integralnego rozwoju całej rodziny ludzkiej. Równocześnie zawsze podkreślał pierwszeństwo łaski i posłuszeństwa woli Bożej przed jakąkolwiek ludzką kalkulacją.

Ta bogata spuścizna, jaką zostawił nam Jan Paweł II, jest dla nas – a w sposób szczególny dla jego rodaków – wyzwaniem, abyśmy byli wierni Chrystusowi i odpowiadali z radosnym oddaniem na powołanie do świętości, jakie Pan kieruje do każdego i każdej z nas, w naszej konkretnej sytuacji osobistej, rodzinnej i społecznej.

Drodzy bracia i siostry, św. Jan Paweł II wciąż czuwa nad Kościołem w Krakowie, który bardzo kochał! Z nieba towarzyszy waszej drodze: rodzin, młodych i dziadków, kapłanów, sióstr zakonnych i wszystkich konsekrowanych; najbardziej doświadczonych przez życie i cierpiących. Ja również polecam się jego wstawiennictwu. Dziękuję wam za tę waszą wizytę i błogosławię wszystkim wam i całej Wspólnocie diecezjalnej Krakowa. Proszę, nie zapominajcie modlić się za mnie.Audiencja u Ojca św. Franciszka | Abp Marek Jędraszewski, 10.10.2018

Fot. Joanna Adamik | Archidiecezja Krakowska


Video Katarzyna Katarzyńska | Archidiecezja Krakowska