Metropolita katowicki apeluje o roztropność

26-03-2013

„Żyjemy w czasach kryzysu. Ma on wymiar nie tylko ekonomiczny, ale przede wszystkim moralny” – zauważa metropolita katowicki abp Wiktor Skworc.

724

W niedzielę w kościołach archidiecezji katowickiej odczytywane było słowo biskupa diecezjalnego w związku z zapowiedzią strajku generalnego na Śląsku. Arcybiskup Wiktor Skworc prosił w nim strony konfliktu „o podjęcie na nowo negocjacji, które pozwoliłyby uniknąć zapowiedzianego strajku generalnego, z jego możliwą eskalacją zagrażającą pokojowi społecznemu”.

Metropolita katowicki podkreśla, że żyjemy w czasach kryzysu, który ma „wymiar nie tylko ekonomiczny, ale przede wszystkim moralny. Jest znakiem i skutkiem przesadnej zależności człowieka od mechanizmów finansowych”

„W naszym kraju potrzebna jest dzisiaj koalicja na rzecz przywrócenia godności człowiekowi pracy, a samej pracy należnego jej miejsca w kalendarzu ludzkiej aktywności. Trzeba pilnie likwidować kryzys wzajemnego zaufania w relacjach między pracownikami a pracodawcami, społeczeństwem a władzą” – zwraca uwagę abp Skworc.

Arcybiskup przypomina list „Kościół na Śląsku wobec bezrobocia” – dokument społeczny sprzed 12 lat, w którym biskupi zaznaczyli, że  „chlubą Kościoła katowickiego było (…) i pozostaje nadal (…) to, że jest silny mocą swoich wiernych – kapłanów i świeckich; że chce i umie dzielić z wszystkimi mieszkańcami, a zwłaszcza z ubogimi i cierpiącymi, wszystkie ich radości, nadzieje, smutki i trwogi”.  Metropolita katowicki zapewnił, że i dziś Kościół katowicki, poprzez działania archidiecezjalnej Caritas, będzie nadal otaczał duchową i materialną opieką bezrobotnych, marginalizowanych, zwłaszcza rodziny.