Księdzu Janowi Ziei – charyzmatycznemu kaznodziei i działaczowi społecznemu – poświęcony będzie nowy cykl spotkań w ramach „Dziedzińca Dialogu”. Organizowane przez Centrum Myśli Jana Pawła II wystawy, wydarzenia artystyczne, debaty oraz Msza święta w intencji zmarłego ćwierć wieku temu kapłana odbędą się od 14 do 19 października na skwerze przed kościołem sióstr wizytek na Krakowskim Przedmieściu.

14502889_10153960665960509_5305107727576795054_nProjekt przygotowany został z okazji obchodzonego w tym roku jubileuszu 25-lecia śmierci charyzmatycznego warszawskiego kaznodziei oraz przypadającej na przyszły rok 120. rocznicy jego urodzin. „Twarze dialogu – ks. Jan Zieja” jest pierwszą edycją nowego cyklu rozwijającego tematy podejmowane w ramach „Dziedzińca Dialogu”. Ideą przewodnią cyklu jest zwrócenie uwagi na osoby, które swoim życiem i wartościami, przyczyniły się do urzeczywistniania dialogu i afirmacji godności człowieka.

Wydarzenie zainicjuje prezentowany w piątek 14 października na fasadzie kościoła sióstr wizytek mapping, przypominający działalność i myśl warszawskiego duszpasterza. „To wyjątkowy pokaz artystyczny, który poprzez światło i dźwięk zmieni fasadę kościoła sióstr wizytek, w opowieść o ks. Janie Ziei – informuje KAI Centrum Myśli Jana Pawła II.

Wydarzeniu towarzyszyć będzie otwarcie realizowanej przy współpracy z Domem Spotkań z Historią wystawy plenerowej „Moje imię człowiek. Twarze dialogu – ks. Jan Zieja”, która opatrzona zostanie fragmentami kazań ks. Ziei i wspomnieniami świadków świętości jego życia. Będzie można ją oglądać do 4 listopada.

Tego samego dnia w namiocie przed kościołem odbędzie się debata zamknięta „Zieja na głosy”, w której weźmie udział ponad stu przedstawicieli polskich środowisk opiniotwórczych.

Z kolei w sobotę 15 października w debacie „Kto „czyni prawdę w miłości”… – o chrześcijaństwie ks. Jana Ziei” głos zabiorą o. Wacław Oszajca, Jerzy Sosnowski i Magdalena Grochowska. Wstęp na moderowaną przez Annę Mateję w namiocie przed kościołem ss. wizytek jest wolny.

W niedzielę 16 października o godz. 17.00 w kościele sióstr wizytek Mszę w intencji ks. Ziei odprawi metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz. Po liturgii jubileuszowe widowisko muzyczne zaprezentuje Chór Centrum Myśli Jana Pawła II.

Wydarzeniem kończącym cykl „Twarze dialogu – ks. Jan Zieja” będzie debata w sali konferencyjnej Domu Spotkań z Historią przy ul. Karowej. 19 października – dokładnie w dniu, w którym przypada 25. rocznica śmierci duchownego, o świadectwie jego życia rozmawiać będą o. Tomasz Dostatni, Jan Turnau i Jacek Moskwa. Dyskusję zakończy wieczór wspomnień o warszawskim duszpasterzu.

Ks. Jan Zieja (1897-1991) był kapłanem znanym z charyzmatycznych kazań i działalności społecznej. Jego życiorys zawiera szereg aktywności związanych z pracą duszpasterską (kapelan Legionów, Zakładu dla Niewidomych w Laskach, Armii Krajowej, Szarych i praw człowieka (Rada Pomocy Żydom „Żegota”, Dom Matki i Dziecka w Słupsku, KOR, uniwersytety ludowe). Mottem jego życia były słowa „Nigdy nie zabijaj nikogo”.

Cykl wydarzeń organizowany jest przez Centrum Myśli Jana Pawła II, Narodowe Centrum Kultury przy współorganizacji Domu Spotkań z Historią i pomocy partnerów: Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN, Instytutu Papieża Jana Pawła II, Gminy Odrzywół, Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Magazynu Kontakt, Fundacji Pracownia Badań i Innowacji Społecznych „Stocznia”.

Wydarzenia organizowane w ramach jubileuszu zostały objęte Honorowym Patronatem Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Szczegółowy program dostępny na stronie: centrumjp2.pl/ks_zieja

mip / Warszawa (KAI)

Zdjęcie ilustracyjne: plakat CMJP2, fot. Erazm Ciołek/© Agata Ciołek.

 Ks. Jan Zieja (archiwum)

BRAK KOMENTARZY