Przewodniczący Episkopatu i rabin na spotkaniu o „Biblii Aramejskiej” (zapowiedź)

0
103

Z udziałem przewodniczącego Episkopatu i naczelnego Rabina Polski w środę w Lublinie odbędzie się promocja „Wprowadzenia do Biblii Aramejskiej”. Jest to tłumaczenie Starego Testamentu z języka hebrajskiego na język aramejski, który był potocznie używany w Palestynie w czasach Chrystusa. Autorem Wprowadzenia jest ks. prof. Mirosława Wróbla, który tłumaczy całość Biblii Aramejskiej.

„Wprowadzenie do Biblii Aramejskiej” jest wstępem do serii Biblia Aramejska – przekładu z języka aramejskiego na polski targumów do Pięcioksięgu (Targumu Neofiti 1, Targumu Pseudo-Jonatana i Targumu Onkelosa), targumów do Proroków oraz targumów do Pism.

Publikacja Wydawnictwa Gaudium ukazuje w przystępny sposób niezwykły świat tekstów targumicznych – najstarszych aramejskich przekładów Biblii hebrajskiej i komentarzy do niej. W książce zostały opracowane m.in. takie zagadnienia, jak: geneza i rozwój targumizmu, znaczenie języka aramejskiego czy wpływ aramejskich tłumaczeń na treści zawarte w Nowym Testamencie.

„Dzięki lekturze tej książki czytelnik może odkryć bogactwo starożytnych źródeł, na których podstawie były głoszone Tora i Ewangelia” – tłumaczą wydawcy. Ponadto prezentowany tom ułatwi zrozumienie równoległych, ale różnych sposobów interpretacji tekstów biblijnych przez rabinów i Ojców Kościoła.

Promocja publikacji odbędzie się w środę, 16 maja na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II o godz. 17.00. W spotkaniu wezmą udział m.in. przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki, metropolita lubelski abp Stanisław Budzik i Michael Schudrich, naczelny rabin Polski.

KAI

BRAK KOMENTARZY