„Idźmy i głośmy z Maryją”, pod takim hasłem odbywa się w dniach 9-10 czerwca 22. Ogólnopolska Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę. Rozpoczęła się ona konferencją naukową w auli redakcji tygodnika katolickiego „Niedziela”.

„Idźcie i głoście to kierunek misji Kościoła. Bardzo ważny w działalności Akcji Katolickiej jest wymiar maryjny” – podkreśliła, otwierając konferencję Urszula Furtak prezes Zarządu KIAK.

Pielgrzymka Akcji Katolickiej na Jasną Górę, Częstochowa, 10 VI 2017

Natomiast abp senior Stanisław Nowak podkreślił, że w realizacji misji ewangelizacyjnej „trzeba w dzisiejszych czasach uchwycić się Maryi”. – W naszych trudnych czasach trzeba głosić Jezusa, ale również trzeba głosić człowieka, bo człowiek jest zagrożony – zaznaczył abp Nowak i przypomniał słowa św. Jana Pawła II, który na Jasnej Górze wołał: „Człowieku nie niszcz siebie!”.

„Jak się walczy z Bogiem, to walczy się również z człowiekiem” – kontynuował abp Nowak.

Zapelował też do członków Akcji Katolickiej, aby „z mocą stanęli na czele działalności w obronie Boga i człowieka, w obronie Kościoła” i z bólem zauważył, że „obserwujemy jakieś wtargnięcie seksualizmu we wczesnych latach dziecięcych i młodzieńczych, a religię sprowadza się jedynie do horyzontu ziemi, jedynie do służby człowiekowi, do zwykłego humanizmu”.

Z kolei o. Mariusz Tabulski, paulin, podkreślił m. in. że Jasnogórskie śluby Narodu i objawienia fatimskie to środek ocalenia człowieka i naszej cywilizacji oraz wiary w Bożą miłość.

Na temat konieczności współpracy duchownych, osób życia konsekrowanego i wiernych świeckich mówił ks. dr Szymon Stułkowski, rektor Arcybiskupiego Seminarium Duchownego w Poznaniu. Zauważył m.in. że „trzeba modlić się o ludzi, którzy będą przyprowadzać innych do Jezusa i trzeba również wyzbyć się myślenia, że od tego są jedynie specjaliści, biskupi i kapłani”.

– Konieczna jest modlitwa o powołania świeckich do pracy w duszpasterstwie. Potrzebna jest współpraca w dziele ewangelizacji i w duszpasterstwie. Kapłan ma być dyrygentem a nie orkiestrą – mówił ks. Stułkowski.

Na zakończenie konferencji ks. inf. Ireneusz Skubiś przybliżył zgromadzonym ideę Ruchu „Europa Christi” – W powrocie Europy do Chrystusa i Ewangelii Akcja Katolicka powinna odegrać bardzo ważną rolę – zaapelował ks. Skubiś.

Akcja Katolicka w Polsce została powołana już w 1930 r. M. in. biskup Teodor Kubina – pierwszy biskup diecezji częstochowskiej – był jej gorącym propagatorem. Bp Kubina główne tezy swojej teologii i myśli społecznej wypowiedział w książce „Akcja Katolicka a akcja społeczna” (1930).

Po wojnie władze komunistyczne nie pozwalały na zakładanie stowarzyszeń katolickich.

W 1993 r. Ojciec Święty Jan Paweł II wezwał biskupów polskich przebywających z wizytą „ad limina Apostolorum” do reaktywowania Akcji Katolickiej w Polsce. Rozpoczęto prace nad reaktywacją Akcji Katolickiej i opracowywaniem statutu, która ostatecznie nastąpiła 3 maja 1995 r. na Jasnej Górze. Obecnie do Akcji Katolickiej w Polsce należy ponad 25 tys. osób.

ks. mf / Częstochowa

Fot. ilustracyjne: Krzysztof Świertok / Jasna Góra