Spotkania delegatów biskupa ds. misji oraz Krajowej Rady Misyjnej

28-10-2016
1934

Problem umisyjnienia wspólnot diecezjalnych i parafialnych w roku duszpasterskim 2016-17, który będzie obchodzony pod hasłem „Idźcie i głoście”, był głównym tematem ożywionej dyskusji delegatów biskupa ds. misji ze wszystkich archidiecezji i diecezji w Polsce, którzy spotkali się w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie.

27 października w Centrum Formacji Misyjnej w Warszawie odbyło się spotkanie delegatów, które poprowadził bp Jerzy Mazur SVD, przewodniczący Komisji Episkopatu Polski ds. Misji. Mówił on o misyjnych szansach roku duszpasterskiego, którego hasło „Idźcie i głoście” akcentuje misyjny wymiar Kościoła. Zwrócił uwagę na konieczność ożywienia i skoordynowania animacji i formacji misyjnej wiernych Kościoła w Polsce.

Uczestnicy spotkania roboczego zgodzili się, że należy ożywić ducha misyjnego w kapłanach i osobach konsekrowanych, w seminariach duchownych oraz ruchach, wspólnotach i stowarzyszeniach katolickich.

„Trzeba organizować dzieci i młodzież w kołach misyjnych. W Polsce coraz popularniejszy staje się wolontariat młodzieżowy. Młodzi chcą się angażować w konkretne działania w parafiach i diecezjach. To pokazały Światowe Dni Młodzieży. Dlatego winniśmy, nie tworząc nowych projektów i struktur, wykorzystać entuzjazm i zapał młodych i zaprosić ich do współpracy misyjnej” – mówił przewodniczący Komisji misyjnej.

Podczas spotkania zaprezentowano działania Centrum Formacji Misyjnej, Dzieła Pomocy „Ad Gentes” oraz MIVA Polska.

„Chociaż w tym roku spadła liczba przygotowujących się na wyjazd do krajów misyjnych (w Centrum Formacji Misyjnej przygotowuje się obecnie 20 osób), to chyba nie ma powodu do narzekania czy niepokoju. Nasi misjonarze są młodzi, dynamiczni, dobrze przygotowani do trudnych warunków pracy i bardzo zmotywowani, by służyć Chrystusowi na misjach. Trzeba jednak nieustannie modlić się o powołania misyjne, zakonne, kapłańskie i świeckie” – komentował ks. Jan Fecko, dyrektor Centrum.

Dyrektorzy MIVA Polska oraz Dzieła Pomocy „Ad Gentes” omówili podejmowane w tym roku prace. Zwracali uwagę na dużą liczbę projektów misyjnych dofinansowywanych przez obie agendy Komisji misyjnej. Podkreślali też, że dzięki darczyńcom udaje się skutecznie i konkretnie wspierać działalność ewangelizacyjną, edukacyjną, medyczną i charytatywną misjonarzy.

Tego samego dnia na dorocznym posiedzeniu spotkała się Krajowa Rada Misyjna wraz z przewodniczącym bp. Jerzym Mazurem SVD, który poprowadził obrady. Członkowie Rady reprezentujący wszystkie środowiska misyjne w Polsce wysłuchali referatu o. prof. Jarosława Różańskiego OMI „Świeccy a misje – wyzwania i szanse posługi świeckich na misjach”.

Poruszona podczas obrad kwestia przygotowania i posłania świeckich misjonarzy i wolontariuszy jest tematem, podejmowanym przez różne gremia misyjne w Polsce w tym roku. IV Krajowy Kongres Misyjny, który odbył się w 2015 r. rozpoczął dyskusję na temat miejsca i roli wiernych świeckich jako misjonarzy lub wolontariuszy na placówkach misyjnych. W dyskusji o świeckich misjonarzach zwrócono uwagę na problemy teologiczne, prawne i ekonomiczne związane z posługą świeckich misjonarzy. Zaproponowano utworzenie kilku komisji, które w czasie poprzedzającym sympozjum na temat świeckich, jakie zostało zaplanowane na czerwiec br., mają zająć się wyjaśnieniem statusu świeckich misjonarzy i licznych kwestii prawnych i organizacyjnych, związanych z ich pracą na misjach.

Prowadzący obrady bp Mazur zwrócił uwagę na to, że zbliżający się rok duszpasterski jest wielką szansą, by rozbudzić zapał misyjny, zarówno wśród duchownych, jak i wiernych świeckich. Hasło roku duszpasterskiego „Idźcie i głoście” w naturalny sposób kieruje naszą uwagę na sprawy misji i naszego zaangażowania się w dzieło ewangelizacji. Uczestnicy spotkania przedstawili propozycje działań animacyjnych i formacyjnych, które warto zainicjować w tym roku.

Ks. prał. Zbigniew Sobolewski omówił prace związane z wydaniem na ten rok „Modlitewnika ucznia-misjonarza”, który posłuży ubogaceniu naszej modlitwy o elementy duchowości misyjnej. Modlitewnik ten przygotowało Dzieło Pomocy „Ad Gentes” na prośbę przewodniczącego Komisji misyjnej, by ożywić ducha modlitwy za misje.

„Wiemy, że misje są sprawą wiary, a pierwszym misjonarzem jest Duch Święty. Chcemy prosić chorych, starszych, osoby konsekrowane, rodziny, zwłaszcza dzieci i młodzież o modlitwę za misjonarzy i misjonarki. Szczególnie teraz jest ona im szczególnie potrzebna i o nią proszą” – mówił bp Mazur.

Podsumowując obrady, przewodniczący przekazał członkom Rady wyrazy wdzięczności za pracę i zaangażowanie misyjne. Wyraził nadzieję, że będzie ono procentowało i powoli dokona się „reforma misyjna” w Kościele, której tak bardzo pragnie Ojciec Święty Franciszek.

o. Kazimierz Szymczycha SVD / Warszawa (KAI)

Zdjęcie ilustracyjne: Papieskie Dzieła Misyjne