Msza św. w kościele pw. św. Stanisława Kostki na warszawskim Żoliborzu, gdzie posługiwał bł. ks. Jerzy Popiełuszko, była jednym z punktów programu spotkania księży, którzy jako seminarzyści odbywali przymusową służbę wojskową. Ogólnopolski zjazd zorganizowany przez Ordynariat Polowy Wojska Polskiego miał miejsce od 17 do 19 października 2023 r. w Warszawie. 

Mszy św. w kościele pw. św. Stanisława Kostki w Warszawie, 18 października, przewodniczył bp Wiesław Lechowicz w koncelebrze biskupów i księży alumnów-żołnierzy. W homilii bp Lechowicz, nawiązując do liturgii słowa, wskazał na postawę wierności, jaka charakteryzowała alumnów-żołnierzy. „Byliście i pozostaliście wierni – wierni przyrzeczeniom chrzcielnym, wierni przyrzeczeniom kapłańskim” – podkreślił biskup polowy. Jako cechę, którą szczególnie zauważył wśród alumnów-żołnierzy wskazał też wiarę, czyli doświadczenie bliskości Boga oraz trwanie na modlitwie i solidarność. Dziękujemy dzisiaj Panu Bogu za to, że ta świadomość celu, świadomość bycia posłanym towarzyszyła wam i chroniła przed dezercją, przed rezygnacją, przed zwątpieniem” – powiedział.

Ordynariusz wojskowy przywołał też postać bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Zacytował świadectwo jego matki, z którą męczennik dzielił się trudnymi doświadczeniami służby wojskowej oraz fragmenty listów kleryka Popiełuszki do ojca duchownego seminarium. Z relacji tych wyłaniał się obraz odważnego człowieka, który nawet wobec srogich konsekwencji nie porzucił swojej wiary i nie ukrywał wypełniania praktyk religijnych, a nawet inicjował nabożeństwa, czas skupienia, rozmyślania duchowe czy wspólną modlitwę skoszarowanych kleryków.

W modlitwie powszechnej modlono się za księży alumnów-żołnierzy PRL oraz wszystkich duchownych niezłomnych, aby w szeregach ludzi w mundurach byli przykładem wytrwałości, męstwa i nienagannego postępowania moralnego, za Ojczyznę, personel medyczny służący w Siłach Zbrojnych, a także tych, którzy stosowali represje wobec alumnów-żołnierzy w czasie pełnienia ich przymusowej służby.

W programie spotkania księży, którzy jako alumni odbywali przymusową służbę wojskową, oprócz wspólnej modlitwy znalazły się: sesja naukowa, koncert oraz spotkania w grupach rocznikowych. Zjazd zakończyła Msza św. w Świątyni Bożej Opatrzności pod przewodnictwem metropolity warszawskiego kard. Kazimierza Nycza.

>>Słowo Biskupa Polowego WP oraz program spotkania 

 www.ordynariat.wp.mil.pl/ BP KEP

Zob. Więcej

Fot. www.ordynariat.wp.mil.pl

BRAK KOMENTARZY