Trwa modlitwa o pokój na Ukrainie i na całym świecie. O modlitwę prosił m.in. przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski abp Stanisław Gądecki w apelu do księży z 12 lutego oraz w liście do biskupów prawosławnych i katolickich Rosji i Ukrainy z 14 lutego br.

Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski za pośrednictwem biskupów zwrócił się 12 lutego do księży z całej Polski z prośbą o poprowadzenie modlitwy w tej intencji i odśpiewanie suplikacji podczas Mszy Świętych.

Przypominamy apel abp. Gądeckiego:

 

Nawiązując do prośby abp. Gądeckiego, o modlitwę apelują biskupi z całej Polski. W Narodowym Sanktuarium św. Józefa w Kaliszu od 14 lutego odprawiana jest nowenna do św. Józefa w intencji pokoju na Ukrainie, w naszej ojczyźnie i na całym świecie.

O to aby połączyć „duchowy wysiłek wyznawców Chrystusa różnych wyznań w Rosji, na Ukrainie i w Polsce, aby zażegnać widmo kolejnej wojny w naszym regionie” Przewodniczący Konferencji Episkopatu Polski zaapelował również w liście do biskupów prawosławnych i katolickich Rosji i Ukrainy, w tym prawosławnego Patriarchy Moskiewskiego i całej Rusi Cyryla.

Tekst listu

BP KEP

Zobacz też:
Prymas Polski: Módlmy się o pokój na Ukrainie 
Strony internetowe diecezji

Modlitwa o dar pokoju św. Jana Pawła II

Boże ojców naszych, wielki i miłosierny! Panie życia i pokoju, Ojcze wszystkich ludzi. Twoją wolą jest pokój, a nie udręczenie. Potęp wojny i obal pychę gwałtowników. Wysłałeś Syna swego Jezusa Chrystusa, aby głosił pokój bliskim i dalekim i zjednoczył w jedną rodzinę ludzi wszystkich ras i pokoleń.

Niech już nie będzie więcej wojny – złej przygody, z której nie ma odwrotu, niech już nie będzie więcej wojny – kłębowiska walki i przemocy. Spraw, niech ustanie wojna (…), która zagraża Twoim stworzeniom na niebie, na ziemi i w morzu.

Z Maryją, Matką Jezusa i naszą, błagamy Cię, przemów do serc ludzi odpowiedzialnych za losy narodów. Zniszcz logikę odwetów i zemsty, a poddaj przez Ducha Świętego nowe rozwiązania wielkoduszne i szlachetne, w dialogu i cierpliwym wyczekiwaniu – bardziej owocne niż gwałtowne działania wojenne.

Ojcze, obdarz nasze czasy dniami pokoju. Niech już nie będzie więcej wojny. Amen.

BRAK KOMENTARZY