Unicestwienie zarodka to także zabicie dziecka!

09-07-2015

„Skoro uznajemy godność człowieka od chwili jego poczęcia, to zabiciem istnienia ludzkiego jest zarówno pozbawienie życia płodu ludzkiego w łonie matki, jak również unicestwienie zarodków powstałych w wyniku zastosowania metody sztucznego zapłodnienia” – podkreśla Biuro Prawne Konferencji Episkopatu Polski. Apeluje również, by parlamentarzyści nie tylko deklarowali zachowanie nauczania św. Jana Pawła II, ale nie przyjmowali rozwiązań prawnych sprzecznych z nim.

0
834

Uchwalając rok 2015 Rokiem Jana Pawła II, posłowie deklarowali m.in., że jego ogromny wkład w propagowanie uniwersalnego przesłania o godności i prawach człowieka na zawsze pozostanie w naszej pamięci.

Warto zatem przypomnieć słowa Jana Pawła II zawarte w encyklice  Evangelium vitae: „Istota ludzka powinna być szanowana i traktowana jako osoba od momentu swego poczęcia i dlatego od tego samego momentu należy jej przyznać prawa osoby, wśród których przede wszystkim nienaruszalne prawo każdej niewinnej istoty ludzkiej do życia” (n.60). Nauczanie to wpisuje się w niezmienne stanowisko Kościoła katolickiego. Kongregacja Nauki Wiary w instrukcji „Donum vitae” przypomniała, że „Ludzkie embriony uzyskane w probówce są istotami ludzkimi i podmiotami prawa: ich godność i prawo do życia powinny być szanowane od pierwszego momentu ich istnienia. (…) Nie jest więc zgodne z zasadami moralnymi dobrowolne skazywanie na śmierć ludzkich embrionów uzyskanych w probówce. W wyniku tego, że embriony zostały uzyskane w probówce, nie przeniesione do łona matki i określone jako „nadliczbowe”, zostają one skazane na absurdalny los, bez możliwości zapewnienia im bezpiecznych, moralnie dopuszczalnych warunków przetrwania”.

W ocenie Biura Prawnego KEP, „przyjęcie przez Sejm, w Roku św. Jana Pawła II, rządowego projektu ustawy o leczeniu niepłodności stanowi zaprzeczenie dziedzictwa, które zostawił nam Jan Paweł II – wielki Obrońca życia każdego człowieka od poczęcia do jego naturalnej śmierci”.  Stąd apel do parlamentarzystów, by wywiązali się z deklaracji zachowywania w pamięci Jego nauczania i nie przyjmowali rozwiązań prawnych sprzecznych z nim.

DOKUMENT: „Dlaczego sprzeciw wobec uchwalonej przez Sejm w dniu 25 czerwca 2015 r. ustawy o leczeniu niepłodności, w sposób liberalny legalizującej zapłodnienie in vitro”

invitro2

BRAK KOMENTARZY