Uprawnienia dla spowiedników dot. rozgrzeszania z ekskomuniki latae sententiae z kan. 1398 KPK

01-09-2015

UPRAWNIENIA DLA SPOWIEDNIKÓW DOTYCZĄCE ROZGRZESZANIA Z EKSKOMUNIKI LATAE SENTENTIAE Z KAN. 1398 KPK

1281

Przypomina się, że celem ujednolicenia na terenie całej Polski uprawnień do rozgrzeszania z ekskomuniki latae sententiae, w którą wpadają dopuszczający się przestępstwa przerwania ciąży, stosownie do normy kan. 1398, Konferencja Episkopatu na sesji Biskupów Diecezjalnych, określiła kapłanów, którzy jako spowiednicy z dniem 23 kwietnia 1984 r. otrzymują jurysdykcję od swojego Biskupa Diecezjalnego do zwalniania z w/w. ekskomuniki:
1. Księża Dziekani i Wicedziekani,
2. Proboszczowie i administratorzy parafii,
3. Wszyscy kapłani spowiadający w kościele katedralnym oraz w sanktuariach określonych przez Biskupa Diecezjalnego,
4. Przełożeni Wyżsi i przełożeni Domów kleryckich instytutów życia konsekrowanego oraz kleryckich stowarzyszeń życia apostolskiego,
5. Wszyscy spowiednicy:
a) W czasie Komunii Wielkanocnej, Misji i Rekolekcji,
b) W czasie kanonicznych wizytacji biskupich i odpustów parafialnych,
c) Z okazji spowiedzi narzeczonych, żołnierzy i więźniów,
d) Z okazji spowiedzi w szpitalach i chorych, którzy nie wychodzą z mieszkania oraz kobiet ciężarnych,
e) Z okazji spowiedzi generalnych przynajmniej z okresu jednego roku.

W Diecezjach można znaleźć uszczegółowienie tych przepisów.

Zobacz:
List Ojca Świętego Franciszka przed Jubileuszem Miłosierdzia